Praktisk prosjektering av stålbygg

Dato: 04-03-2020-05-03-2020 | Påmeldingsfrist: 28-02-2020

• fra forprosjekt til ferdig bygg
• fleretasjers bygg: kontorbygg
• hallbygning: lagerbygg

Omtale
Dette kurset er det første av sitt slag som tar for seg den praktiske delen av prosjekteringen med hovedvekt på enkle detaljer og prinsipper som kan brukes i de fleste tilfeller; ikke grave seg ned i spesialtilfeller (det enkleste er ofte det beste….). Det vil bli vist eksempler på kontorbygg og lagerbygg med gode løsninger og beregningsmetoder.

Målet med kurset er å
•  Lære om sammenhengen mellom beregningsmodeller, randbetingelser og tilhørende detaljer
•  Lære om laster, lastvirkninger og stabilitet
•  Bli kjent med gode prinsipper for valg av bæresystemer, detaljer og knutepunkter
•  Bli kjent med enkle beregningsmetoder

Målgruppe
Prosjekterende som ikke har spesialiserte kunnskaper i design av stålkonstruksjoner

Kurset holdes på norsk

Foreleser:
Sivilingeniør Andreas Solberg, Siviling A. Solberg AS. Utdannet sivilingeniør, bygg, NTNU, 2000. Jobbet 10 år i Contiga AS med stål og prefab konstruksjoner. Har hatt ansvar for en rekke bygg i Oslo området, bl. a: Telenor Arena (Fornebu), PWC-bygget (Bjørvika), KLP-bygget (Bjørvika), Visma-bygget (Bjørvika). Har hatt stilling som gruppeleder i Moss de siste 4 årene. Driver i dag eget firma, Siviling. A. Solberg AS

Innhold
•  Historiske kollapser
•  Generell del
•  Kontorbygg
•  Lagerbygg
•  Eksempler fra tidligere prosjekter  

Program dag 1

Kl. 08:30 Registrering

Kl. 09:00 Innledning

Kl. 09:20 Historiske kollapser siste 10 år
•  Hva kan vi lære?

Kl. 10:00 Generell del
•  Stålets egenskaper
•  Hva må sjekkes?

Kl. 12:00 Lunch

Kl. 12:45 Kontorbygg
•  Laster
•  Stabilitet
•  Valg av bæresystem
•  Produktvalg
•  Nødvendige beslutninger
•  Hva må sjekkes?
•  Analyseverktøy
•  Knutepunkter
•  Ulike faser i montasje
•  Brann

Kl. 16:00 Slutt for dagen

Program dag 2

Kl. 09:00 Kontorbygg fortsetter

Kl. 09:45 Lagerbygg
•  Laster
•  Stabilitet
•  Valg av bæresystem
•  Produktvalg
•  Nødvendige beslutninger
•  Hva må sjekkes?
•  Ulike faser i montasje
•  Knutepunkter
•  Brann

Kl. 12:00 Lunch

Kl. 12:45 Lagerbygg fortsetter

Kl. 14:30 Eksempler fra tidligere prosjekter
•  Fremgangsmåte for kompliserte konstruksjoner
•  Statiske modeller
•  Planlegging av montasjefasen

Kl. 16:00 Slutt

(det vil bli kaffepause før og etter lunsj begge dager)

Praktiske opplysninger

Tid: 4-5. mars 2020

Sted: Felix konferansesenter, Aker brygge, Oslo

Deltageravgift:
kr. 8 900 for medlemmer i NFS og Norsk Stålforbund
kr. 10 900 for ikke-medlemmer

For søknad om medlemskap, send epost til: post@stalforbund.com

Kvantumsrabatt (betinger samlet påmelding): minimum 3 påmeldte: 10% rabatt


Hotell
: Den enkelte må selv bestille hotellrom

Dokumenter: Kurset inkluderer e-kurskompendium
Følgende standarder vil bli refert til i kurset: NS-EN 1990 og 1991-lastdelene NS-EN 1993-1-1, 1993-1-2, 1993-1-5 og 1993-1-8 Disse medbringes på kurset av den enkelte. De kan bestilles hos Standard Norge.

Administrasjon: Norsk Stålforbund, post@stalforbund.com tel: 41 02 15 98

NB! Påmeldingsfrist fredag 28. februar - kl. 16.00

Annonser
Norsk Stål
Advokat
Weld_IT
EDRMedeso
Pretec
Sertifiserte medlemsforetak
Stålguiden

EKSTERNE NYHETEREldre nyheter HER