Norsk Havbruksdag 2020

Dato: 02-12-2020-02-12-2020 | Påmeldingsfrist: 27-11-2020

Hovedtemaer:
• Marine havbrukskonsepter
• Konstruksjon og laster
• Ny teknologi

Tid: Onsdag 2. desember 2020
Sted: Radisson Blu Scancinavia Hotel, Oslo


Nordlaks: Flyttbar Havfarm 2


Måsøvals utviklingskonsept «Aqua Semi», et halvt nedsenkbart semi-lukket oppdrettsanlegg


Omtale

Konferansen har vært arrangert årlig siden 2016, og har hatt økende deltakelse siden starten med 130 deltakere i 2018.

Havbruksnæringen bærer preg av en sterk satsning, høye ambisjoner hos alle aktørene med utvikling av nye konsepter for havbruk. Programmet for 2020 har som mål å gi en oversikt over hva som skjer i denne viktige næringen.

Konferansen har fått positiv støtte fra Regjeringen ved at konferansen hvert år har blitt åpnet av Fiskeriministeren eller hans statssekretær. Konferansen vil i år bli åpnet av Statssekretær Roy Angelvik.

----------------------

Seminar om regelverk og standarder 
Dagen etter Havbruksdagen, torsdag 3. desember, vil det bli arrangert et seminar om Edlere metaller og 3D printing. Program HER.

----------------------

Program i fjor (årets program er under utarbeidelse)

Kl. 08.30 Registrering

Kl. 09.00 Åpning av konferansen
ved Statssekretær Roy Angelvik

Kl. 09.30 Norges Havbruk – Myndighetenes perspektiv
ved Pål Alexander Fossan, Fiskeridirektoratet

Kl. 10.00 Kaffepause

Kl. 10.30 Norsk Sjømat ute i verden - erfaringer fra arbeid i Østen
ved Arne Hjeltnes, Maverix

Kl. 11.00 Forskning og verifikasjon for havbruk
ved Bård Wathne Tveiten, Sintef

Kl. 11.30 Hva betyr endrede operasjoner for krav til forsyningsfartøy i offshore oppdrett?
ved Aleks Karlsen fra DNVGL

Kl. 12.00 Lunsj

Kl. 13.00 SeaRAS reaktor – en ny og enklere løsning for landbasert fiskeoppdrett
ved Eldar Lien, Searas AS

Kl. 13.30 Aqua Semi – Salmon,Germs and Steel (?)
ved Arnfinn Aunsmo, Måsøval Fiskeoppdrett AS

Kl. 14.00 Spidercage-full autonome løsning for HS 8
- med integrering av alle operasjoner på lokalitet

ved Kåre Olav Krogenes, Novasea/Viewpoint

Kl. 14.30 Kaffepause

Kl. 15.00 Aquatraz havbrukskonsept – status og videreutvikling
ved Alf Reidar Sandstad, Midt Norsk Havbruk AS

Kl. 15.30 Havfarm 2-flyttbart havbrukskonsept
ved Lars Fredrik Martinussen,Nordlaks Oppdrett AS

Kl. 16.00 Arctic Offshore Farming-prosjekt status inkl. bygging
ved Kristoffer Kjellså Jakobsen, Aker Solutions

Kl. 16.30 Stadionbasseng
ved Erik Bråtveit Holm, Olav Olsen AS

Kl. 17.00 Slutt faglig del

Kl. 17.00 Sosial/Faglig Buffet med fisk og skalldyr og tilhørende drikke
Avholdes i Foaje’en i etasjen "K3"

__________

Dagen etterpå, torsdag 3. desember, avholdes et seminar:
Edlere metaller og 3D printing.
Program HER.

 

Praktisk info

Navn: Norsk Havbruksdag 2020
Dato: Onsdag 2. desember 
Sted: Radisson Blu Scancinavia Hotel, Oslo

Konferanse, deltakeravgift:
Kr. 3.900 eks mva, for medlemmer i NFS og Norsk Stålforbund
Kr. 4.900 eks mva, for ikke-medlemmer, inkl. kaffepauser og lunsj

Etter konferansen inviterer vi til Buffet
med fisk og skalldyr og tilhørende drikke: kr. 550

Påmeldingsfrist: Fredag 27. november - kl. 1600

Administrasjon: 
Norsk Forening for Stålkonstruksjoner C/O Norsk Stålforbund 
e-post: post@stalforbund.com Telefon: 41 02 15 98

PÅMELDING TIL NORSK HAVBRUKSDAG (fyll ut skjema nedenfor)

 

Påmeldingsskjema

Kontaktperson

Fakturaadresse


Jag melder på følgende personer (for- og etternavn): **

SPAM-beskyttelse!
Fyll i svaret på følgende, i ruten ovenfor, for å fullføre din påmelding, hva blir 4-1?

Vilkår

Dersom avbestilling skjer etter påmeldingsfristens utløp, må full avgift betales. Kun skriftlig avbestilling, som er bekreftet mottatt av Norsk Stålforbund godtas. Ved avbestilling pga. sykdom, ber vi om at legeattest fremlegges. Hvis ikke, må full avgift betales.

Ved å klikke på Send påmelding godtar du hvordan Norsk Stålforbund håndterer dine personlige opplysninger.


* Obligatoriske felt.
** Minst en deltaker må angis! Glem ikke deg selv dersom du skal delta.
Annonser
Norsk Stål
Tibnor
Weld_IT
EDRMedeso
Pretec
Ledig annonseplass
Sertifiserte medlemsforetak
Stålguiden

EKSTERNE NYHETEREldre nyheter HER