Norsk Havbruksdag 2019

Dato: 21-11-2019-21-11-2019 | Påmeldingsfrist: 15-11-2019

Hovedtemaer:
• Marine havbrukskonsepter
• Konstruksjon og laster
• Ny teknologi

Tid: Torsdag 21. november 2019
Sted: Felix Konferansesenter, Aker Brygge, Oslo

Norsk Havbruksdag åpnes i år igjen av fiskeriminister Harald Tom Nesvik.


Nordlaks: Flyttbar Havfarm 2


Måsøvals utviklingskonsept «Aqua Semi», et halvt nedsenkbart semi-lukket oppdrettsanlegg


Omtale

Konferansen har vært arrangert årlig siden 2016, og har hatt økende deltakelse siden starten med 130 deltakere i 2018.

Havbruksnæringen bærer preg av en sterk satsning, høye ambisjoner hos alle aktørene med utvikling av nye konsepter for havbruk. Programmet for 2019 har som mål å gi en oversikt over hva som skjer i denne viktige næringen.

Konferansen har fått positiv støtte fra Regjeringen ved at konferansen hvert år har blitt åpnet av Fiskeriministeren. Konferansen vil også i år bli åpnet av fiskeriminister Harald Tom Nesvik.

----------------------

1/2 dags seminar om regelverk og standarder 
Dagen etter Havbruksdagen, fredag 22.november, vil det bli arrangert et halv-dag seminar om regelverk og standarder for havbruksindustrien. Program HER.

----------------------

Program

Kl. 08.30 Registrering

Kl. 09.00 Åpning av konferansen
ved Fiskeriminister Harald Tom Nesvik

Kl. 09.30 Norges Havbruk – Myndighetenes perspektiv
ved Pål Alexander Fossan, Fiskeridirektoratet

Kl. 10.00 Kaffepause

Kl. 10.30 Norsk Sjømat ute i verden - erfaringer fra arbeid i Østen
ved Arne Hjeltnes

Kl. 11.00 Forskning og verifikasjon for havbruk
ved Bård Wathne Tveiten, Sintef

Kl. 11.30 Supply til havbruksinstallasjoner
ved representant fra DNVGL

Kl. 12.00 Lunsj

Kl. 13.00 SeaRAS reaktor – en ny og enklere løsning for landbasert fiskeoppdrett
ved Eldar Lien, Searas AS

Kl. 13.30 Aqua Semi – Salmon,Germs and Steel (?)
ved Arnfinn Aunsmo, Måsøval Fiskeoppdrett AS

Kl. 14.00 Spidercage-full autonome løsning for HS 8
- med integrering av alle operasjoner på lokalitet

ved Kåre Olav Krogenes, Novasea/Viewpoint

Kl. 14.30 Kaffepause

Kl. 15.00 Aquatraz havbrukskonsept – status og videreutvikling
ved Alf Reidar Sandstad, Midt Norsk Havbruk AS

Kl. 15.30 Havfarm 2-flyttbart havbrukskonsept
ved Lars Fredrik Martinussen,Nordlaks Oppdrett AS

Kl. 16.00 Arctic Offshore Farming-prosjekt status inkl. bygging
ved Kristoffer Kjellså Jakobsen, Aker Solutions

Kl. 16.30 Aibel havbruk
ved Magnus Bakken, Aibel

Kl. 17.00 Slutt faglig del

Kl. 17.00 Sosial/Faglig Buffet med fisk og skalldyr og tilhørende drikke
Avholdes i Foaje’en utenfor salen

__________

Dagen etterpå, fredag 22. november, avholdes et 1/2 dags seminar:
Regelverk og Standarder innen Havbruk.
SE PROGRAM HER

 

Praktisk info

Navn: Norsk Havbruksdag 2019
Dato: Torsdag 21. november
Sted: Felix Konferansenter, Aker Brygge, Oslo

Konferanse, deltakeravgift:
Kr. 3.900 eks mva, for medlemmer i NFS og Norsk Stålforbund
Kr. 4.900 eks mva, for ikke-medlemmer, inkl. kaffepauser og lunsj

Etter konferansen inviterer vi til Buffet
med fisk og skalldyr og tilhørende drikke: kr. 450

Påmeldingsfrist: Fredag 15. november - kl. 1600

Administrasjon: 
Norsk Forening for Stålkonstruksjoner C/O Norsk Stålforbund 
e-post: post@stalforbund.com Telefon: 41 02 15 98

PÅMELDING TIL NORSK HAVBRUKSDAG (fyll ut skjema nedenfor)

 

Påmeldingsskjema

Kontaktperson

Fakturaadresse


Jag melder på følgende personer (for- og etternavn): **

SPAM-beskyttelse!
Fyll i svaret på følgende, i ruten ovenfor, for å fullføre din påmelding, hva blir 4-1?

Vilkår

Dersom avbestilling skjer etter påmeldingsfristens utløp, må full avgift betales. Kun skriftlig avbestilling, som er bekreftet mottatt av Norsk Stålforbund godtas. Ved avbestilling pga. sykdom, ber vi om at legeattest fremlegges. Hvis ikke, må full avgift betales.

Ved å klikke på Send påmelding godtar du hvordan Norsk Stålforbund håndterer dine personlige opplysninger.


* Obligatoriske felt.
** Minst en deltaker må angis! Glem ikke deg selv dersom du skal delta.
Annonser
Norsk Stål
Tibnor
Weld_IT
Ledig annonseplass
Sertifiserte medlemsforetak
Stålguiden

EKSTERNE NYHETEREldre nyheter HER