Norsk Havbruksdag 2019

Dato: 21-11-2019-21-11-2019 | Påmeldingsfrist: 15-11-2019

Hovedtemaer:
• Marine havbrukskonsepter
• Konstruksjon og laster
• Ny teknologi

Tid: Torsdag 21. november 2019
Sted: Felix Konferansesenter, Aker Brygge, Oslo

Se deltakerlista HER (oppdatert 10. november)

 


Nordlaks: Flyttbar Havfarm 2


Måsøvals utviklingskonsept «Aqua Semi», et halvt nedsenkbart semi-lukket oppdrettsanlegg


Omtale

Konferansen har vært arrangert årlig siden 2016, og har hatt økende deltakelse siden starten med 130 deltakere i 2018.

Havbruksnæringen bærer preg av en sterk satsning, høye ambisjoner hos alle aktørene med utvikling av nye konsepter for havbruk. Programmet for 2019 har som mål å gi en oversikt over hva som skjer i denne viktige næringen.

Konferansen har fått positiv støtte fra Regjeringen ved at konferansen hvert år har blitt åpnet av Fiskeriministeren eller hans statssekretær. Konferansen vil i år bli åpnet av Statssekretær Roy Angelvik.

----------------------

1/2 dags seminar om regelverk og standarder 
Dagen etter Havbruksdagen, fredag 22.november, vil det bli arrangert et halv-dag seminar om regelverk og standarder for havbruksindustrien. Program HER.

----------------------

Program

Kl. 08.30 Registrering

Kl. 09.00 Åpning av konferansen
ved Statssekretær Roy Angelvik

Kl. 09.30 Norges Havbruk – Myndighetenes perspektiv
ved Pål Alexander Fossan, Fiskeridirektoratet

Kl. 10.00 Kaffepause

Kl. 10.30 Norsk Sjømat ute i verden - erfaringer fra arbeid i Østen
ved Arne Hjeltnes, Maverix

Kl. 11.00 Forskning og verifikasjon for havbruk
ved Bård Wathne Tveiten, Sintef

Kl. 11.30 Hva betyr endrede operasjoner for krav til forsyningsfartøy i offshore oppdrett?
ved Aleks Karlsen fra DNVGL

Kl. 12.00 Lunsj

Kl. 13.00 SeaRAS reaktor – en ny og enklere løsning for landbasert fiskeoppdrett
ved Eldar Lien, Searas AS

Kl. 13.30 Aqua Semi – Salmon,Germs and Steel (?)
ved Arnfinn Aunsmo, Måsøval Fiskeoppdrett AS

Kl. 14.00 Spidercage-full autonome løsning for HS 8
- med integrering av alle operasjoner på lokalitet

ved Kåre Olav Krogenes, Novasea/Viewpoint

Kl. 14.30 Kaffepause

Kl. 15.00 Aquatraz havbrukskonsept – status og videreutvikling
ved Alf Reidar Sandstad, Midt Norsk Havbruk AS

Kl. 15.30 Havfarm 2-flyttbart havbrukskonsept
ved Lars Fredrik Martinussen,Nordlaks Oppdrett AS

Kl. 16.00 Arctic Offshore Farming-prosjekt status inkl. bygging
ved Kristoffer Kjellså Jakobsen, Aker Solutions

Kl. 16.30 Stadionbasseng
ved Erik Bråtveit Holm, Olav Olsen AS

Kl. 17.00 Slutt faglig del

Kl. 17.00 Sosial/Faglig Buffet med fisk og skalldyr og tilhørende drikke
Avholdes i Foaje’en i etasjen "K3"

__________

Dagen etterpå, fredag 22. november, avholdes et 1/2 dags seminar:
Regelverk og Standarder innen Havbruk.
SE PROGRAM HER

 

Praktisk info

Navn: Norsk Havbruksdag 2019
Dato: Torsdag 21. november
Sted: Felix Konferansenter, Aker Brygge, Oslo

Konferanse, deltakeravgift:
Kr. 3.900 eks mva, for medlemmer i NFS og Norsk Stålforbund
Kr. 4.900 eks mva, for ikke-medlemmer, inkl. kaffepauser og lunsj

Etter konferansen inviterer vi til Buffet
med fisk og skalldyr og tilhørende drikke: kr. 450

Påmeldingsfrist: Fredag 15. november - kl. 1600

Administrasjon: 
Norsk Forening for Stålkonstruksjoner C/O Norsk Stålforbund 
e-post: post@stalforbund.com Telefon: 41 02 15 98

PÅMELDING TIL NORSK HAVBRUKSDAG (fyll ut skjema nedenfor)

 

Annonser
Norsk Stål
Tibnor
Weld_IT
Ledig annonseplass
Sertifiserte medlemsforetak
Stålguiden

EKSTERNE NYHETEREldre nyheter HER