Edlere metaller og 3D printing

Dato: 03-12-2020-03-12-2020 | Påmeldingsfrist: 27-11-2020

12. NOV - SISTE NYTT: SEMINARET BLIR FLYTTET TIL NESTE ÅR PGA SMITTESITUASJONEN

For bærende konstruksjoner onshore og offshore har det de senere år blitt tatt i bruk stadig nyere materialtyper for bl. a. å redusere vedlikeholdskostnader, fremheve arkitektoniske effekter etc. Dette seminaret vil inneholde foredrag med fokus på marterialegenskaper for Rustfrie stål, Duplex, Super Duplex, Titan og Corten stål.SEMINARET VIL BLI AVHOLDT SOM VANLIG VED OPPMØTE, MEN MED MULIGHET TIL Å DELTA DIGITALT VIA TEAMS.

Seminar 3. desember (NB! Utsatt til neste år)
Sted: Felix konferansesenter, Oslo

Omtale

På dette seminaret vil det bli lagt vekt på å gjennomgå sammenligninger med normale karbonstål for materialegenskaper som fastheter, sveisbarhet, korrosjonsegenskaper etc.

Det vil legges vekt på å få fram forskjeller i egenskapene og designreglene mellom de nye materialtypenene og vanlige karbonstål.

Seminaret er aktuelt for alle som jobber med beregning og fabrikasjon av bærekonstruksjoner i stål. Det er også aktuelt for Piping og rørkonstruksjoner.

------------------------------------------------

Program

Kl. 08.30 Registrering

Kl. 09.00 Rustfrie stål, Duplex og Super Duplex
- egenskaper og anvendelsesområder
ved Agnes Horn, DNV GL

Kl. 10.00 Titan som konstruksjonsmateriale
- egenskaper og anvendelsesområder 
ved Agnes Horn, DNV GL

Kl. 10.45 Kaffepause

Kl. 11.10 Digitalisering og 3D print 
- egenskaper og anvendelsesområder 
ved Ole-Bjørn E. Moe, DNV GL

Kl. 12.10 Lunsj

Kl. 13.10 Stainless Steel produkter
ved Peder Claesson, Outokumpu Stainless AB

Kl. 14.10 Dimensjonering av rustfrie stål
- iht NS-EN-1993-1-4
ved Bjørn Aasen, Norconsult

Kl. 14.55 Kaffepause

Kl. 15.15 Utmattingsstyrke – dominerende faktorer
- rustfriestål og titan - utmatting
- sveisebetingelser, sveisekvalitet
- dimensjoneringsstandarder
ved Agnes Horn, DNV GL

Kl. 16.15 Slutt

------------------------------------------------

Praktiske opplysninger

Tid: Torsdag 3. desember 2020

Sted: Felix Konferansesenter, Aker Brygge, Oslo

Deltageravgift, ved fysisk oppmøte: (inkl. lunsj og 2 kaffepauser)
kr. 4.900 for medlemmer i Norsk Forening for Stålkonstruksjoner og Norsk Stålforbund 
kr. 5.900 for ikke-medlemmer

For deltakelse via Microsoft TEAMS: 
kr. 3.900 for medlemmer i Norsk Forening for Stålkonstruksjoner og Norsk Stålforbund 
kr. 4.900 for ikke-medlemmer

Kvantumsrabatter (betinger samlet påmelding): minimum 3 påmeldte: 10% rabatt

Dokumenter: Kurskompendium: Kurset inkluderer e-kurskompendium
Standarder: Bestillesav den enkelte fra Standard Norge.

Administrasjon:
NFS sekretariat
Norsk Stålforbund,
Telefon: 41 02 15 98,
e-post: post@stalforbund.com

NB! Påmeldingsfrist: fredag 27. november, kl 1600

Annonser
Norsk Stål
Advokat
Weld_IT
EDRMedeso
Pretec
Sertifiserte medlemsforetak
Stålguiden

EKSTERNE NYHETEREldre nyheter HER