Del 1: Knutepunkter av I-profiler

Dato: 17-10-2019-17-10-2019 | Påmeldingsfrist: 11-10-2019

Kurs 17. oktober: Praktisk anvendelse av komponentmetoden etter Eurokode 3, NS-EN 1993-1-8
• Analyse og modellering av knutepunkter i konstruksjonsberegninger
• Kapasitetsberegninger for skrudde og sveiste forbindelser
• Beregningseksempler fra den norske Detaljhåndbokserien for knutepunkter av stål

Foreleser: Dr. ing. Bjørn Aasen, Norconsult AS

Omtale

Eurokode 3, dvs. NS-EN 1993-1-8, er en verktøykasse for prosjektering av statisk belastede knutepunkter. Beregningsmetodikken som kalles komponentmetoden, har vist seg å være et nyttig supplement til FEM-analysene av offshore-konstruksjoner.

Den praktiske anvendelsen av komponentmetoden for I-profiler illustreres vha. utvalgte eksempler fra den norske Detaljhåndbokserien. Beregningene utføres vha. SBI-programmet og kommenteres vha. MathCAD-beregninger. Beregning av skrue- og sveiste forbindelser inngår i beregningseksemplene.

Del 2 som omhandler knutepunkter av hulprofiler er planlagt vinteren 2019. 

Kurset passer for alle som utfører konstruksjonsanalyser og beregning av knutepunkter for stålkonstruksjoner.

Program

08:30 Registrering og kaffe  

Generelt om komponentmetoden

09:00 Kapasitetsberegninger av sveiste og skrudde forbindelser
Modellering av knutepunkter i konstruksjonsberegninger
Noen beregningseksempler:
Eksempel – Sveiset plateforbindelse
Eksempel – Laskeskjøt med skrueforbindelser

10:15 Kaffepause

10:30 Bjelke-eksempler
Eksempel – Bjelkeopplegg med fleksibel endeplate
Eksempel – Bjelkeopplegg med skjærplate
Eksempel – Sveiset konsoll

Utvalgte eksempler fra Detaljhåndboka for knutepunkter av stål

11:00 Søyleføtter
Beregning av fotplater og fundamentbolter
Eksempel PF1 Leddet søylefot

12.00 Lunsj

13:00   Knutepunkter mellom bjelker og søyler
Beregning av momentstive forbindelser
Eksempel BP6 Knutepunkt med strekkpåkjent skrueforbindelse

14:00   Rammehjørner
Beregning av momentstive rammehjørner
Eksempel PT5 Rammehjørne med vute og skrueforbindelse 

14:45   Kaffepause

15:00   Søyle- og bjelkeskjøter
Beregning av søyleskjøter
Eksempel BS4 - Sveiset bjelkeskjøt

15:30   Fagverksknutepunkter
Beregning av knuteplater
Eksempel SI6 Knuteplate med skrueforbindelse

16:30   Oppsummering og svar på spørsmål

17:00   Slutt

--------------------------------------------------------------------------------

Praktiske opplysninger

Tid:
Torsdag 17. oktober 2019

Sted:
Felix Konferansesenter, Aker Brygge, Oslo

Deltageravgift: (inkl. lunsj og 2 kaffepauser) 
kr. 5.500 for medlemmer i NFS og Norsk Stålforbund
Kr. 6.500 for ikke-medlemmer

Kvantumsrabatt (betinger samlet påmelding): minimum 3 påmeldte: 10% rabatt

Hotell:
Den enkelte må selv bestille hotellrom

Dokumenter:
Kurskompendium: Kurset inkluderer e-kurskompendium.
Detaljhåndbokserien: De 7 heftene bestilles i "Butikk" her: www.stalforbund.no
Standarder: Disse bestilles fra Standard Norge her: www.standard.no

Administrasjon:
Norsk Stålforbund, E-post: post@stalforbund.com

Påmeldingsfrist: fredag 11. oktober, kl. 16.00

Påmeldingsskjema

Kontaktperson

Fakturaadresse


Jag melder på følgende personer (for- og etternavn): **

SPAM-beskyttelse!
Fyll i svaret på følgende, i ruten ovenfor, for å fullføre din påmelding, hva blir 4-1?

Vilkår

Dersom avbestilling skjer etter påmeldingsfristens utløp, må full avgift betales. Kun skriftlig avbestilling, som er bekreftet mottatt av Norsk Stålforbund godtas. Ved avbestilling pga. sykdom, ber vi om at legeattest fremlegges. Hvis ikke, må full avgift betales. Arrangør er ikke ansvarlig for utgifter som deltakere har ved avlysning av kurset. Deltakere oppfordres til å bestille refunderbare flybilletter, hotellopphold etc.

Ved å klikke på Send påmelding godtar du hvordan Norsk Stålforbund håndterer dine personlige opplysninger.


* Obligatoriske felt.
** Minst en deltaker må angis! Glem ikke deg selv dersom du skal delta.
Annonser
Norsk Stål
Tibnor
Borga_Stålbygg
Weld_IT
Ledig annonseplass
Sertifiserte medlemsforetak
Stålguiden

EKSTERNE NYHETEREldre nyheter HER