Del 1: Knutepunkter av I-profiler

Dato: 15-10-2020-15-10-2020 | Påmeldingsfrist: 13-10-2020

KURSET VIL BLI AVHOLDT SOM VANLIG VED FRAMMØTE MEN MED MULIGHET TIL Å DELTA DIGITALT VIA TEAMS.
Kurs 15. okt: Praktisk anvendelse av komponentmetoden etter Eurokode 3, NS-EN 1993-1-8:
• Analyse og modellering av knutepunkter i konstruksjonsberegninger
• Kapasitetsberegninger for skrudde og sveiste forbindelser
• Beregningseksempler fra den norske Detaljhåndbokserien for knutepunkter av stål

Foreleser: Dr. ing. Bjørn Aasen, Norconsult AS

Omtale

Eurokode 3, dvs. NS-EN 1993-1-8, er en verktøykasse for prosjektering av statisk belastede knutepunkter. Beregningsmetodikken som kalles komponentmetoden, har vist seg å være et nyttig supplement til FEM-analysene av offshore-konstruksjoner.

Den praktiske anvendelsen av komponentmetoden for I-profiler illustreres vha. utvalgte eksempler fra den norske Detaljhåndbokserien. Beregningene utføres vha. SBI-programmet og kommenteres vha. MathCAD-beregninger. Beregning av skrue- og sveiste forbindelser inngår i beregningseksemplene.

Del 2 som omhandler knutepunkter av hulprofiler er planlagt vinteren 2019. 

Kurset passer for alle som utfører konstruksjonsanalyser og beregning av knutepunkter for stålkonstruksjoner.

Program

08:30 Registrering og kaffe  

Generelt om komponentmetoden

09:00 Kapasitetsberegninger av sveiste og skrudde forbindelser
Modellering av knutepunkter i konstruksjonsberegninger
Noen beregningseksempler:
Eksempel – Sveiset plateforbindelse
Eksempel – Laskeskjøt med skrueforbindelser

10:15 Kaffepause

10:30 Bjelke-eksempler
Eksempel – Bjelkeopplegg med fleksibel endeplate
Eksempel – Bjelkeopplegg med skjærplate
Eksempel – Sveiset konsoll

Utvalgte eksempler fra Detaljhåndboka for knutepunkter av stål

11:00 Søyleføtter
Beregning av fotplater og fundamentbolter
Eksempel PF1 Leddet søylefot

12.00 Lunsj

13:00   Knutepunkter mellom bjelker og søyler
Beregning av momentstive forbindelser
Eksempel BP6 Knutepunkt med strekkpåkjent skrueforbindelse

14:00   Rammehjørner
Beregning av momentstive rammehjørner
Eksempel PT5 Rammehjørne med vute og skrueforbindelse 

14:45   Kaffepause

15:00   Søyle- og bjelkeskjøter
Beregning av søyleskjøter
Eksempel BS4 - Sveiset bjelkeskjøt

15:30   Fagverksknutepunkter
Beregning av knuteplater
Eksempel SI6 Knuteplate med skrueforbindelse

16:30   Oppsummering og svar på spørsmål

17:00   Slutt

--------------------------------------------------------------------------------

Praktiske opplysninger

Tid:
Torsdag 15. oktober 2020

Sted:
Felix Konferansesenter, Aker Brygge, Oslo

Deltageravgift: (inkl. lunsj og 2 kaffepauser) 
kr. 5.500 for medlemmer i NFS og Norsk Stålforbund
Kr. 6.500 for ikke-medlemmer

Kvantumsrabatt (betinger samlet påmelding): minimum 3 påmeldte: 10% rabatt

Hotell:
Den enkelte må selv bestille hotellrom

Dokumenter:
Kurskompendium: Kurset inkluderer e-kurskompendium.
Detaljhåndbokserien: De 7 heftene bestilles i "Butikk" her: www.stalforbund.no
Standarder: Disse bestilles fra Standard Norge her: www.standard.no

Administrasjon:
Norsk Stålforbund / NFS sekretariat
Tel. 41 02 15 98
E-post: post@stalforbund.com

Påmeldingsfrist: 13. oktober, kl. 16.00

Deltakelse ved frammøte
kr. 4.900 for medlemmer i Norsk Forening for Stålkonstruksjoner og Norsk Stålforbund
kr. 5.900 for ikke-medlemmer
Kvantumsrabatt -10% for minimum 3 deltakere fra samme foretak

Deltakelse via Teams
kr. 3.900 for medlemmer i Norsk Forening for Stålkonstruksjoner og Norsk Stålforbund
kr. 4.900 for ikke-medlemmer
Kvantumsrabatt -10% for minimum 3 deltakere fra samme foretak


PÅMELDING KLIKK HER 

For søknad om medlemskap, send epost til: post@stalforbund.com

Annonser
Norsk Stål
Tibnor
Advokat
Weld_IT
EDRMedeso
Pretec
Sertifiserte medlemsforetak
Stålguiden

EKSTERNE NYHETEREldre nyheter HER