Brannteknisk dimensjonering av stål

Dato: 27-10-2020-27-10-2020 | Påmeldingsfrist: 23-10-2020

KURSET VIL BLI AVHOLDT DIGITALT VIA ZOOM. DELTAKERNE VIL FÅ TILSENDT EN LENKE FØR KURSET.
Kurs 27. oktober: Dimensjonering ihht Eurokode 1 og 3:
NS-EN 1991 Del 1-2 Laster på konstruksjoner ved brann
NS-EN 1993 Del 1-2 Brannteknisk dimensjonering

Fire Design of Steel Structures, gratis lærebok
Kurskompendium er fra ECCS´lærebok "Fire Design of Steel Structures" inkludert medfølgende programvare Elefir-EN.

Elefir-EN, gratis programvare
Inkludert i kurset er opplæring i bruk av programmet Elefir-EN for enkel og nøyaktig branndimensjonering av stålkonstruksjoner.

Foreleser er Professor Paulo Vila Real, University of Aveiro, Portugal. Han har sammen med Jean-Marc Franssen forfattet læreboken "Fire design of Steel Structures" som er komplett lærebok for brannteknisk dimensjonering av stålkonstruksjoner. NB! Deltakerne bør medbringe egen PC (lap-top) for å få fullt utbytte av undervisningen.

Kurset holdes på engelsk / The course is held in English language.

________________________________________

 Omtale
Dette 1-dags kurset vil presentere de grunnleggende aspekter for dimensjonering mhp brann stålkonstruksjoner etterfulgt av en full gjennomgang av funksjonaliteten i programvaren Elefir-EN som er lisensiert til kjøpere av ECCS boken Fire Design of Steel Structures.

Programvaren Elefir-EN Elefir-EN er et viktig verktøy for rådgivende ingeniørfirmaer og andre konstruktører, for å kunne utføre raske og nøyaktige beregninger, redusere prosjekteringstiden og sannsynligheten for feil i utregninger av formler / likninger. Programmet kan også brukes av akademikere og studenter.

I Elefir-EN kan man beregne brannmotstanden til stålkonstruksjoner som er belastet både om sterk akse og svak akse. Beregninger kan utføres mhp tid, motstand og temperatur. Eksempler fra boken, og andre eksempler som ikke er inkludert i boken, vil bli løst ved hjelp av programmet Elefir-EN, og kurset avsluttes ved å løse en "case studie".

 Description
This one day course will present the fundamental aspects for fire design of steel structural elements followed by a full description of the capabilities of the software Elefir-EN which is licensed to the purchasers of the ECCS book Fire Design of Steel Structures.

The software Elefir-EN Elefir-EN is an essential tool for structural engineers in the design office, enabling quick and accurate calculations to be produced, reducing design time and the probability of errors in the application of the equations. It can also be used by academics and students.

Elefir-EN allows the user to calculate the fire resistance of structural steel members loaded about the strong axis or about the weak axis. Calculations can be performed in the time domain, resistance domain and temperature domain. Examples from the book and others examples that are not included in the book will be solved using the program Elefir-EN and the course will end by solving a case study.

________________________________________

Program 

08:45 Login to Zoom

09:00 THERMAL AND MECHANICAL ACTIONS
- Nominal temperature-time curves
- Parametric temperature-time curves
- Localized fires
- Combinations of actions for accidental fire design situation

10:30 - 10:45 Coffee break

10:45 THERMAL ANALYSIS
- Temperature of unprotected steelwork exposed to fire
- Temperature of protected steelwork exposed to fire

11:30 MECHANICAL ANALYSIS
Fire resistance of structural members. Design in the resistance domain
- Tension members
- Compression members with Class 1, 2 or 3 cross-sections
- Shear resistance

12:30 - 13:30 Lunch

13:30 MECHANICAL ANALYSIS (continues)
- Laterally restrained beams with Class 1, 2 or 3 cross-sections
- Uniform temperature distribution
- Non-uniform temperature distribution
- Bending and shear
- Laterally unrestrained beams with Class 1, 2 or 3 cross-sections
- The elastic critical moment for lateral-torsional buckling
- Resistance to lateral-torsional buckling
- Members with Class 1, 2 or 3 cross-sections, subjected to combined bending and axial compression
- Members with Class 4 cross-sections
- Cross-section verification of a member subjected to combined bending and axial force (compression or tension)
- Design in the temperature and in the time domain. Critical temperature
- Design of continuous beams

14:45-15:00 Coffee break

15:00 CASE STUDY
- Description of the case study
- Fire resistance under standard fire
- Fire resistance under natural fire

16:00 Closure/end

--------------------------------------------------------------------------------

Praktiske opplysninger

Tid: Tirsdag 27. oktober 2020

Sted: Dette kurset avholdes digitalt via ZOOM

Deltageravgift:  
kr. 5.500 for medlemmer i NFS og Norsk Stålforbund
kr. 6.500 for ikke-medlemmer

Kvantumsrabatt (betinger samlet påmelding): minimum 3 påmeldte: 10% rabatt

Dokumenter:
Kurskompendium: Kurset inkluderer elektronisk kurskompendium samt læreboken Fire Design of Steel Structures fra ECCS og den lisensierte programvaren Elefir-EN (en brukerlisens kan benyttes på tre forskjellige PCer).
Standarder: NS-EN 1991-1-2 og NS-EN 1993-1-2. Disse bestilles av den enkelte fra Standard Norge: www.standard.no

NB! Deltakerne bør benytte egen PC for å få fullt utbytte av undervisningen.

Administrasjon: Norsk Stålforbund Tel. 41 02 15 98 E-post: post@stalforbund.com

Påmeldingsfrist: Fredag 23. oktober kl. 16.00

Annonser
Norsk Stål
Tibnor
Advokat
Weld_IT
EDRMedeso
Pretec
Sertifiserte medlemsforetak
Stålguiden

EKSTERNE NYHETEREldre nyheter HER