Kurs og konferanser


Prosjektering: Jord-konstruksjonssamvirke

Kurs 7 - 8. oktober: Dette 2-dagers kurset om jord-konstruksjonssamvirke (SSI) tar spesielt hensyn til stålkonstruksjoner (stålbygg, stålbruer, avstivningssystemer i prefab konstruksjoner og stålpeler).
KURSET VIL BLI AVHOLDT DIGITALT VIA MICROSOFT TEAMS. DELTAKERNE VIL FÅ TILSENDT EN LENKE FØR KURSSTART.

07-10-2020 – 08-10-2020 | Påmeldingsfrist: 02-10-2020 | Påmelding

Teknisk beskrivelse av stålarbeidene

KURSET VIL BLI AVHOLDT DIGITALT VIA MICROSOFT TEAMS. DELTAKERNE VIL FÅ TILSENDT EN LENKE FØR KURSET.
Kurs 14. okt: Prosjektering etter NS-EN 1993-standardene forutsetter at stålkonstruksjonene utføres iht. NS-EN 1090-2 Utførelse av stålkonstruksjoner. Denne standarden inneholder en rekke valg og tilleggskrav som den prosjekterende må ta stilling til og inkludere i et produksjonsunderlag. Kurset gjennomgår hva den prosjekterende må kunne for å utarbeide et slikt produksjonsunderlag.

14-10-2020 | Påmeldingsfrist: 09-10-2020 | Påmelding

Del 1: Knutepunkter av I-profiler

KURSET VIL BLI AVHOLDT SOM VANLIG VED FRAMMØTE MEN MED MULIGHET TIL Å DELTA DIGITALT VIA TEAMS.
Kurs 15. okt: Praktisk anvendelse av komponentmetoden etter Eurokode 3, NS-EN 1993-1-8:
• Analyse og modellering av knutepunkter i konstruksjonsberegninger
• Kapasitetsberegninger for skrudde og sveiste forbindelser
• Beregningseksempler fra den norske Detaljhåndbokserien for knutepunkter av stål

15-10-2020 | Påmeldingsfrist: 09-10-2020 | Påmelding

Geoteknisk dimensjonering av peler og spunt

Prosjektering av stål for geotekniske konstruksjoner
• Innføring i stål og ståldimensjonering
• Knekkning av stålkonstruksjoner
• Dimensjonering av stålpeler iht Peleveiledning og Eurokode 3
• Dimensjonering av stålspunt iht Eurokode 3
• Praktiske eksempler med gruppearbeid
• Deltakerne får utviklede regneark som kan benyttes i dimensjoneringsarbeid
KURSET VIL BLI AVHOLDT DIGITALT VIA MICROSOFT TEAMS. DELTAKERNE VIL FÅ TILSENDT EN LENKE FØR KURSET.

21-10-2020 – 22-10-2020 | Påmeldingsfrist: 16-10-2020 | Påmelding

Brannteknisk dimensjonering av stål

Kurs 27. oktober: Dimensjonering ihht Eurokode 1 og 3:
NS-EN 1991 Del 1-2 Laster på konstruksjoner ved brann
NS-EN 1993 Del 1-2 Brannteknisk dimensjonering

27-10-2020 | Påmeldingsfrist: 22-10-2020 | Påmelding

Norsk Ståldag 29. oktober 2020

Norsk Ståldag arrangeres i år for 32. gang, den 29. oktober på ærverdige Grand Hotell i Oslo. Norsk Ståldag er hovedarrangementet for stålbyggebransjen i Norge.

29-10-2020 | Påmeldingsfrist: 23-10-2020 | Påmelding

Del 1: Grunnleggende utmatting

Kurs 18. november: Grunnleggende utmatting / Basic fatigue introduction
Del 1 vil inneholde en grunnleggende innføring i utmattingsberegninger for marine stålkonstruksjoner. Dette er basert på S-N teori, detaljklassifisering og levetidsberegninger basert på de normalt brukte standarder og regelverk. Relevante eksempler vil bli vist.

18-11-2020 | Påmeldingsfrist: 13-11-2020 | Påmelding

Del 2 : Videregående utmatting

Kurs 19. november: Videregående utmatting/Advanced fatigue course
This course will have more examples and some additional topics:
Covers the relevant offshore structures including Jackets and Floaters.

19-11-2020 | Påmeldingsfrist: 13-11-2020 | Påmelding

Prosjektering av stål iht Eurokode 3 & 4

• 23. november: Allmenne regler og regler for bygninger iht NS-EN 1993-1-1
• 24. november: Samvirkekonstruksjoner av stål og betong iht NS-EN-1994-1-1

23-11-2020 – 24-11-2020 | Påmeldingsfrist: 17-11-2020 | Påmelding

Norsk Offshoredag 2020

Dato: Tirsdag 1. desember 2020
Sted: Radisson Blu Scancinavia Hotel, Oslo

Hovedsesjoner:
• Olje og Gass
• Fornybar energi/havvind

Konferansen vil starte med et åpningsinnlegg av Olje- og energiminister Tina Bru.

01-12-2020 | Påmeldingsfrist: 26-11-2020 | Påmelding

Norsk Havbruksdag 2020

• Åpning ved Fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen
• Status konsesjoner og godkjennelser
• Ny ordning trafikklysgodkjennelser for laks
• Kåseri om Norsk Sjømat ved Arne Hjeltnes
• Havfarm 1, design, prosjektstatus og stålanalyser
• Ombruk av Oljeplattform til Havbruk
• Anvendelse av NYTEK/NS9415
+ mye annet

02-12-2020 | Påmeldingsfrist: 27-11-2020 | Påmelding

Edlere metaller og 3D printing

Seminar 3. desember:
For bærende konstruksjoner onshore og offshore har det de senere år blitt tatt i bruk stadig nyere materialtyper for bl. a. å redusere vedlikeholdskostnader, fremheve arkitektoniske effekter etc. Dette seminaret vil inneholde foredrag med fokus på marterialegenskaper for Rustfrie stål, Duplex, Super Duplex, Titan og Corten stål.

03-12-2020 | Påmeldingsfrist: 27-11-2020 | Påmelding

Levetidsforlengelser for oljeplattformer

Aldring og levetidsforlengelser for offshore plattformer -
utfordringen i å kontrollere strukturell integritet
// Ageing and Life Extension of Offshore Structures -
The Challenge of Managing Structural Integrity

26 May : Part 1 Introduction to ageing and life extension for structures
27 May : Part 2 Further developments, fatigue and inspection planning for life extension
Venue: Quality Airport Hotel Stavanger

26-05-2021 – 27-05-2021 | Påmeldingsfrist: 21-05-2021 | Påmelding

Annonser
Norsk Stål
Tibnor
Weld_IT
EDRMedeso
Pretec
Ledig annonseplass
Sertifiserte medlemsforetak
Stålguiden

EKSTERNE NYHETEREldre nyheter HER