Kurs og konferanser


Studiereise til Barcelona

Norsk Forening for Stålkonstruksjoner arrangerte studieturer til Barcelona i 2002 og 2011 med stor suksess. I dagene 3-7. oktober reiser vi igjen til Barcelona for å besøke stålverket til Celsa og oppleve stålarkitektur av ypperste klasse, samt fotballkamp med Messi på Camp Nou.

03-10-2019 – 07-10-2019 | Påmeldingsfrist: 18-07-2019 | Påmelding

Del 1: Knutepunkter av I-profiler

Kurs 17. oktober: Praktisk anvendelse av komponentmetoden etter Eurokode 3, NS-EN 1993-1-8
• Analyse og modellering av knutepunkter i konstruksjonsberegninger
• Kapasitetsberegninger for skrudde og sveiste forbindelser
• Beregningseksempler fra den norske Detaljhåndbokserien for knutepunkter av stål

17-10-2019 | Påmeldingsfrist: 11-10-2019 | Påmelding

Del 1: Grunnleggende utmatting

Kurs 23. oktober: Grunnleggende utmatting / Basic fatigue introduction
Del 1 vil inneholde en grunnleggende innføring i utmattingsberegninger for marine stålkonstruksjoner. Dette er basert på S-N teori, detaljklassifisering og levetidsberegninger basert på de normalt brukte standarder og regelverk. Relevante eksempler vil bli vist.

23-10-2019 | Påmeldingsfrist: 17-10-2019 | Påmelding

Del 2 : Videregående utmatting

Kurs 24. okt: Videregående utmatting/Advanced fatigue course
This course will have more examples and some additional topics:
Covers the relevant offshore structures including Jackets and Floaters.

24-10-2019 | Påmeldingsfrist: 17-10-2019 | Påmelding

Prosjektering: Jord-konstruksjonssamvirke

Kurs 29-30. oktober: Dette 2 dagers kurset om jord-konstruksjonssamvirke (SSI) tar spesielt hensyn til stålkonstruksjoner (stålbygg, stålbru, stål avstivningssystem i prefab konstruksjon, og stålpeler).

29-10-2019 – 30-10-2019 | Påmeldingsfrist: 24-10-2019 | Påmelding

Norsk Ståldag 31. oktober 2019

Norsk Ståldag arrangeres i år for 31. gang, den 31. oktober på ærverdige Grand Hotell i Oslo. Norsk Ståldag er hovedarrangementet for stålbyggebransjen i Norge.

31-10-2019 | Påmeldingsfrist: 25-10-2019 | Påmelding

Geotekniske stålkonstruksjoner

Prosjektering av stål for geotekniske konstruksjoner
• Innføring i stål og ståldimensjonering
• Knekkning av stålkonstruksjoner
• Dimensjonering av stålpeler iht Peleveiledning og Eurokode 3
• Dimensjonering av stålspunt iht Eurokode 3
• Praktiske eksempler med gruppearbeid
• Deltakerne får utviklede regneark som kan benyttes i dimensjoneringsarbeid

06-11-2019 – 07-11-2019 | Påmeldingsfrist: 01-11-2019 | Påmelding

Teknisk beskrivelse av stålarbeidene

Hva bør den prosjekterende kunne om hva som må tas med i "produksjonsunderlaget" for utførelse av stålkonstruksjoner iht NS-EN 1090-2, som den prosjekterende skal utarbeide.

14-11-2019 | Påmeldingsfrist: 08-11-2019 | Påmelding

Norsk Havbruksdag 2019

Hovedtemaer:
• Marine havbrukskonsepter
• Konstruksjon og laster
• Ny teknologi

21-11-2019 | Påmeldingsfrist: 15-11-2019 | Påmelding

Regelverk og Standarder innen Havbruk

Faglig seminar om regelverk og standarder innen havbruk
• Med fokus på krav til utforming, dimensjonering og utførelse

22-11-2019 | Påmeldingsfrist: 15-11-2019 | Påmelding

Prosjektering: Offshore stålkonstruksjoner

Design of Offshore steel structures according to NORSOK standards N-001, N-003 og N-004

27-11-2019 – 28-11-2019 | Påmeldingsfrist: 21-11-2019 | Påmelding

Standarder for fornybar energi konsepter

Fornybar energi konsepter
- Aktuelle Standarder for Offshore konstruksjoner i vind og energi prosjekter
Renewable Energy Concepts
- Design standards for Offshore structures in wind and energy projects

05-12-2019 | Påmeldingsfrist: 21-11-2019 | Påmelding

Annonser
Norsk Stål
Tibnor
Borga_Stålbygg
Weld_IT
Ledig annonseplass
Sertifiserte medlemsforetak
Stålguiden

EKSTERNE NYHETEREldre nyheter HER