Temakveld hos EDRMedeso

Dato: 08-05-2018-08-05-2018 | Påmeldingsfrist: 04-05-2018

Del 1 - Digitale prosesser og metoder i prosjekteringen
Del 2 - Ombruk av stål

Dato: 8. mai kl. 1600 - 1900
Sted: EDRMedso AS, Leif Tronstads plass 4, 1337 Sandvika

På denne temakvelden vil vi i del 1 fokusere på digitale prosesser og metoder i prosjekteringen som BIM etc. Koblingen mellom 3D- modeller og tegninger og informasjon om bygg kan nå muligjøre at informasjonen kan brukes digitalt istedefor fysiske dokumenter som tegninger etc. EMVC vil fortelle om Digital tvilling brukes som underlag for digital produksjon. Dette gir raskere gjennomføring, kostnadsreduksjoner og lavere klimagassutslipp.

I del 2 vil det vises at ombruk av stål sparer miljøet. BA-bransjen er den største forbrukeren av materialressurser i Norge. Produksjon av nye byggematerialer medfører store miljøbelastninger, samt store mengder avfall. Er det mulig å unngå denne sløsingen? En stor omveltning er på gang for å transformere byggeindustrien fra en bruk og kast modell til en sirkulær praksis. Norsk Stålforbund har i flere år jobbet med løsninger for ombruk av stålbygg, og Lasse Kilvær kommer for å fortelle om dette arbeidet.

PROGRAM:

16.00 Matservering; pizza og øl/mineralvann

17.00 Velkommen til EDRMedeso
v/ EDR

17.15 Del 1
Digital tvilling som grunnlag for digital produksjon av stålelementer i praksis 
- Erfaringer fra nye muligheter som finnes vba helautomatisk bearbeidningslinje for stålelementer.
v/ Fredrik Bentengen Foseid, EMVC18.00 Pause

18.20 Del 2
Ombruk av stål
- Hvordan redusere miljøutslipp gjennom ombruk av stål og tilknyttede byggematerialer?
v/ Lasse Kilvær, Norsk Ståforbund


19.00 Slutt
_____________

Praktiske opplysninger

Tid: Tirsdag 8. mai, kl. 16.00 – 19.00
Mat og drikke: kl. 16.00-17.00
Sted: EDRMedso AS, Leif Tronstads plass 4, 1337 Sandvika

Avgift:
Gratis for medlemmer av Norsk Forening for Stålkonstruksjoner og Norsk Stålforbund.
Ikke-medlemmer kr. 500,-

Adm: NFS c/o Norsk Stålforbund, tel. 41 02 15 98

Påmeldingsfrist: Fredag 4. mai - kl. 1200

VEL MØTT!

Annonser
Norsk Stål
Tibnor
Weld_IT
Ledig annonseplass
Sertifiserte medlemsforetak
Stålguiden

EKSTERNE NYHETEREldre nyheter HER