Stålkonstruksjoner for løfteoperasjoner

Dato: 13-03-2018-14-03-2018 | Påmeldingsfrist: 09-03-2018

PROSJEKTERING AV OFFSHORE STÅLKONSTRUKSJONER FOR LØFTEOPERASJONER
• Myndighetskrav, regelverk, standarder og retningslinjer
• Sertifisering / godkjenning
• Løfteinnretninger og løfteredskaper
• Fundamenter/oppheng for løfteinnretninger
• Interne løft på installasjoner
• Permanent løfteutstyr vs. temporært
• Løft og løfteutstyr iht NORSOK R-002
• Løft iht DNVGL-ST-E273 Portable offshore units
• Løft iht DNVGL-ST-N001 Marine Operations Section 16 Lifting operations

Gratis deltakelse på Temakveld!

Etter kursets første dag, 13. mars, inviteres kursdeltakerne til gratis temakveld hos Aibel verft om de utførte løfteoperasjoner i fjor høst på Johan Sverdrup Drilling Platform. For program og påmelding KLIKK HER.

Omtale

I forbindelse med løfteoperasjoner innenfor petroleumsvirksomheten i Norge er det utarbeidet regelverk som skal dekke alle typer løft, lette og tunge, både til havs, ved land og på land, fra både flyttbare enheter (eks. forsyningsskip, lektere, kranfartøy) og faste enheter (eks. dekkskran, kaikran) til bunnfaste- og flytende installasjoner og undervannsinstallasjoner. Videre finnes det regelverk som dekker interne løft på installasjoner.Kurset er inndelt i to hovedtemaer:

Del 1 omhandler løfteutstyr og løfteoperasjoner i henhold til Petroleumstilsynets regelverk. Det vil bli gitt en innføring i NORSOK R-002 som kom ut i ny utgave i 2017. Utvalgte temaer i R-002 vil bli gjennomgått som anses som viktige for prosjektering av konstruksjoner med hensyn på løfteoperasjoner. Sikkerhetskrav og felles krav til løfteutstyr vil bli omtalt og prinsipper for materialhåndtering. Aktuelle standarder/regelverk vil være:
• Ptils regelverk (Ramme- og Innretningsforskriften)
• NORSOK R-002 Lifting equipment
• NORSOK R-003 Safe use of lifting equipment
• NORSOK R-005 Safe use of lifting and transport equipment in onshore petroleum plants

Del 2 omhandler DNV GL’s universelle standarder og regelverk for løfteoperasjoner fra faste- og flyttbare enheter til bunnfaste- og flytende installasjoner. Nye DNVGL-ST-E273 Portable Offshore Units og DNVGL-ST-N001 Marine Operations vedr. løfteoperasjoner vil bli presentert. DNVGL-ST-E273 erstattet forøvrig DNV Standard for Certification No. 2.7-3, mens DNVGL-ST-N001 Section 16 Lifting Operations erstattet DNV-OS-H205 (tidligere DNV Rules for Planning and Execution of Marine Operations (VMO Rules) Part 2 - Ch. 5, "Lifting").

Aktuelle standarder/regelverk er altså:
• DNVGL-ST-N001 Marine Operations Section 16 Lifting operations
• DNVGL-ST-E273 Portable offshore units

Dette kurset henvender seg til personer som primært arbeider innenfor prosjektering av konstruksjoner i offshoreindustrien. Kursets formål er å gi en innføring av aktuelle regelverk og standarder for prosjektering med hensyn på løfteoperasjoner.

Kurset holdes på norsk.

Vel møtt til et meget aktuelt og nyttig kurs !!!

________________________________

Program

Dag 1 (13. mars)

08.30 Registrering og kaffe

08.55 Velkommen, ved Norsk Forening for Stålkonstruksjoner

DEL 1  PROSJEKTERING AV LØFTEUTSTYR INNENFOR NORSK PETROLEUMSVIRKSOMHET,  NORSOK R-002, R-003 & R-005

09.00 Gyldighetsområde og generelt om NORSOK R-002
ved Stein Ove Dyngeland, Statoil

09.30 Generelle sikkerhetskrav og felles krav til løfteutstyr; NORSOK R-002 kapittel 4 og 5. Kraner; NORSOK R-002 vedlegg G
ved Stein Ove Dyngeland, Statoil

10.30 Kaffepause

10.45 Flyttbare enheter (Portable Units); NORSOK R-002 vedlegg F
ved Kato Øvestad, IKM Tech Team Solutions AS

11.45 Lunsj

12.45 Prinsipper for materialhåndtering; NORSOK R-002 vedlegg B
ved Stein Ove Dyngeland, Statoil

13.30 Fundamenter og oppheng, løfteører og tilhørende sjakler; NORSOK R-002 vedlegg H og J
ved Kato Øvestad, IKM Tech Team Solutions AS 

14.15 Kaffepause

14.30 Løfteredskap og løftekomponenter; NORSOK R-002 vedlegg C
ved Knut Dorsey, W. Giertsen Services AS

15.30 Sikker bruk av løfteutstyr. Kort innføring i NORSOK R-003 og R-005
ved Stein Ove Dyngeland, Statoil

17.30 Slutt for dagen

____________________________

Dag 2 (14. mars)

DEL 2  LØFTEOPERASJONER FOR INSTALLASJON AV OFFSHOREENHETER

08.00 DNVGL-ST-N001 Section 16 Lifting operations
• General presentation of DNVGL-ST-N001
• DNVGL-ST-N001 Section 5 – Loading and structural strength
• Practical aspects
• Load factors
• Design of lifting equipment
• Design of structures for lifting
• Padeyes and other lift points (N001 - Appendix P)
• Bumper and guide design
• Subsea lifting aspects
• DNVGL-RP-N103 with emphasize on “simplified method”
• Calculation example
ved Per Øystein Alvær og Steinar Hernes, DNV GL Marine Operasjoner

09.30 Kaffepause

09.45 DNVGL-ST-N001 Section 16 Lifting operations (fortsetter)

12.00 Lunsj

13.00 DNVGL-ST-N001 Section 16 Lifting operations (fortsetter)

14.00 DNVGL-ST-E273 Portable offshore units
• History/background, e.g. DNV 2.7-1
• Presentation of content with emphasize on Section 3 – Design
• Calculation example
ved Per Øystein Alvær og Steinar Hernes, DNV GL Marine Operasjoner

14.30 Kaffepause

14.45 DNVGL-ST-E273 Portable offshore units (fortsetter)

16.15 Slutt

______________________________

Praktiske opplysninger

Tid: Tirsdag 13. og onsdag 14. mars 2018

Sted: Scandic Maritim Hotel, Haugesund

Deltageravgift: (inkl. lunsj og 2 kaffepauser)
kr. 5.500 per kursdag, for medlemmer i NFS og Norsk Stålforbund
kr. 6.500 per kursdag, for ikke-medlemmer

Kursene kan tas hver for seg eller samlet:
For deltakelse på begge kursdager får man 10% rabatt på begge kurs.

For søknad om medlemskap, send epost til: post@stalforbund.com

Hotell: Den enkelte må selv bestille hotellrom

Kursdokumenter:
Kurset inkluderer e-kurskompendium

Gratis deltakelse på Temakveld
13. mars kl 1730-2000 avholdes en temakveld på Aibel verft om de utførte løfteoperasjoner i fjor høst på Johan Sverdrup Drilling Platform. Gratis for kursdeltakerne! For program og påmelding KLIKK HER.

Administrasjon:
NFS sekretariat / Norsk Stålforbund Tel. 41 02 15 98 E-post: post@stalforbund.com

Påmeldingsfrist:
Fredag 9. mars - kl. 1600

 

Annonser
Norsk Stål
Tibnor
Weld_IT
EDRMedeso
Pretec
Ledig annonseplass
Sertifiserte medlemsforetak
Stålguiden

EKSTERNE NYHETEREldre nyheter HER