Prosjekteringsregler for havbruksanlegg

Dato: 07-06-2018-07-06-2018 | Påmeldingsfrist: 01-06-2018

Målgruppe for seminaret :
• Personer med offshore og/eller onshore konstruksjon og marin bakgrunn, og som vil ha en grunnleggende innføring i regelverk for prosjekteringsstandarder og regelverk for havbruk
• Personer som ønsker/planlegger å starte arbeid og virksomhet innen havbruk, og som vil ønske en innføring i regelverk og standarder

Omtale

Norsk Havbruk er en del av næringen for fiskeri og oppdrett. Dette er en næring som er i betydelig utvikling med store investeringer og ambisiøse mål for vekst på opptil 500 milliarder pr. år basert på eksportverdi.

Det er for tiden mange aktører som utvikler sine konsepter for havbrukskonstruksjoner både for innenskjærs og offshore miljøer. Konseptene for havbruk offshore er generelt store flytende stålkonstruksjoner, som teknisk sett blir utsatt for de samme belastninger som konstruksjoner til olje og gassindustrien.

Erfaringer fra offshore-industrien kan brukes i utvikling av konstruksjoner til offshore havbruk. Det vil også kreve omfattende marine operasjoner for å kunne transportere og installere havbrukskonstruksjonene der de skal operere.

Ny teknologi og regelverk er under utvikling spesielt mht funksjonalitet og sikkerhet i værharde havmiljøer.

Dette seminaret har som formål å gi en innføring i de regelverk og standarder som vil gjelde for havbrukskonstruksjoner.

Det vil bli vist eksempel fra prosjekteringen av Ocean Farm 1, som er bygget i Kina og installert i Frohavet i 2017.

Dette seminaret er planlagt fulgt opp med flere spesifikke seminarer innen havbruk i det kommende året med blant annet fokus på arbeidsmiljø, produksjonsystemer, fiskevelferd, kvalitetssikring, transportfartøyer etc.

Forelesere på seminaret er sentrale personer fra firmaer som DNVGL, Aqualine og Global Maritime, som har vært med i utviklingen og bruk av de gjeldende regelverk.

Program :

08.30 : Registrering

09.00 : Introduksjon om havbruk 
v/ Lars Sørum, DNVGL
• Norsk havbruk i global kontekst
• Hva kjennetegner det norske havbruksmarkedet
• Oversikt over verdikjeden

09.30 Hva kreves for å operere?
v/ Lars Sørum, DNVGL
• Prosess og aktører for konsesjonstildelinger
• Utviklingskonsesjoner
• Hva er en havbrukskonstruksjon?
• Forskrift om krav til teknisk strandard for flytende akvakulturanlegg (Nytek-forskriften) Oversikt over nødvendige prosesser for å bygge og drifte en fiskefarm
• Oversikt over totale regelkrav for fiskefarmer
• Ny forskrift for landbaserte anlegg (med tilhørende standard NS 9416 Landbaserte akvakulturanlegg for fisk )

10.30 : Kaffepause

10.50 : Standarder og krav
v/ Lars Sørum og Frode Kamsvåg, DNVGL

• NS 9415 Flytende oppdrettsanlegg – Krav til utforming, dimensjonering, utførelse, installasjon og drift
• Spesielle utfordringer ved nye konstruksjoner
• Bruk av andre regelverk innen havbruk
• Konstruksjoner for Havbruk kontra Olje/Gass - hovedforskjeller
• Aktuelle problemstillinger

11.50 : Lunsj

12.50 : Rammeverket for «offshore» havbrukskonstruksjoner
v/ Frode Kamsvåg, DNVGL
• Relevante standarder fra andre industrier
• Regulatory Framework

13.30 : Offshore Fish Farming Units - klasseregler
v/ Tore Sildnes, DNVGL
• Hva er klasseregler
• Aktuelle bruksområder

14.15 : Pålitelighet i design av havbrukskonstruksjoner
v/ Martin Søreide, Aqualine
* Relasjoner til Offshore og PTIL

15.00 : Kaffepause

15.20 : Endringer i ny revisjon av NS 9415
v/ Martin Søreide, Aqualine

16.00 : Eksempel : Prosjektering av Ocean Farm 1
v/ Henrik Kvadsheim, Global Maritime

16.45 : Spørsmål

17.00 : Slutt

_____________________________________

Praktiske opplysninger

Tid: 7. juni 2018
Sted: Felix konferansesenter, Aker brygge, Oslo

Deltageravgift:
kr. 4 400 for medlemmer i NFS og Norsk Stålforbund
kr. 5 400 for ikke-medlemmer

Kurset inkluderer e-kurskompendium
Standarder: Disse bestilles av den enkelte fra Standard Norge.

Administrasjon: Norsk Stålforbund, post@stalforbund.com tel: 41 02 15 98

NB! Påmeldingsfrist fredag 1. juni - kl. 16.00

Annonser
Norsk Stål
Tibnor
Weld_IT
EDRMedeso
Pretec
Ledig annonseplass
Sertifiserte medlemsforetak
Stålguiden

EKSTERNE NYHETEREldre nyheter HER