Prosjektering av stål iht Eurokode 3 & 4

Dato: 18-03-2020-19-03-2020 | Påmeldingsfrist: 13-03-2020

NB! KURSET ER AVLYST. VIL BLI SATT OPP SENERE
• 18. mars: Allmenne regler og regler for bygninger iht NS-EN 1993-1-1
• 19. mars: Samvirkekonstruksjoner av stål og betong iht NS-EN-1994-1-1

Prosjektering av stålkonstruksjoner iht Eurokode 3 og 4

Kursene kan tas hver for seg eller samlet 
For deltakelse på begge kursdager får man 10% rabatt på begge kurs.

Forelesere: Professor Arild H. Clausen og Professor Per Kr. Larsen

____________________

Omtale

Kurs dag 1: NS-EN 1993 del 1-1 (Eurokode 3-1-1), Allmenne regler og regler for bygninger, definerer beregningsgrunnlaget for prosjektering av stålkonstruksjoner.

Denne standarden, med nasjonalt tillegg, er gyldig norsk standard for prosjektering av stålkonstruksjoner som skal oppføres i Norge. Standarden inneholder regler for beregning av bjelker, søyler og rammekonstruksjoner. Kurset er supplert med beregningsregler for sveise- og bolteforbindelser, for å danne grunnlag for en helhetlig beregning iht Eurokode 3.

Dag 2: NS-EN 1994 del 1-1 (Eurokode 4-1-1) omhandler dimensjonering av samvirke -bjelker og -søyler, samt samvirkeplater, av stål og betong.

Samvirkekonstruksjoner av stål og betong anvendes i økende grad i en rekke konstruksjoner, men de viktigste anvendelsene finnes i broer og bygninger. Målsettingen bak samvirkekonstruksjonene er å koble de ulike materialkomponenter på en slik måte at man får en kostnadseffektiv konstruksjon. Dette innebærer for eksempel at betongplaten i en etasjeskiller eller et brodekke utnyttes både i platebøyning og som skive i samvirke med en underliggende stålbjelke.

 

Kurset henvender seg til alle som prosjekterer stålkonstruksjoner i Norge. ________________________________________

Program Dag 1 

08.30 : Registrering

NS-EN 1993-1-1

09.00 : Orientering om kurset og Eurokodene

09.15 : Konstruksjonsstål og materialegenskaper
- Stålsorter og stålkvaliteter
- Slagseighet og sprøbrudd
- Innføring i plastisitetsteorien (grenseteoremer)

10.15 : Kaffepause

10.30 : Konstruksjonsstål (forts)

11.00 : Konstruksjonsanalyser
- 1. og 2. ordens analyse
- Avstivninger
- Tverrsnittsklassifisering

12.00 : Tverrsnittskapasitet
- Elastisk og plastisk kapasitet
- Interaksjon mellom snittkrefter

12.30 : Lunsj

13.30 : Tverrsnittskapasitet (forts)

14.00 : Kapasitet av staver og rammer
- Knekking av staver og rammer
- Vipping av bjelker
- Kapasitet av bjelke-søyler

14.30 : Kaffepause

NS-EN 1993-1-8

14.45 : Forbindelsesmidler
- Skruer og sveiser
- Skrue- og sveisegrupper

16.30 : Slutt dag 1

_____________

Program Dag 2 

08.30 Registrering

NS-EN 1994-1-1

08.45 Orientering om kurset og Eurokodene

09.00 Generelt om samvirkekonstruksjoner

09.15 Prosjektering og beregningsgrunnlag
- Aktuelle standarder
- Materialmodellering
- Effektive flensbredder

09.45 Beregningsmetoder
- Analysemetoder
- Tverrsnittsklassifisering

10.15 Kaffepause

10.30 Tverrsnittskapasitet av bjelker
- Plastisk kapasitet
- Elastisk kapasitet
- Skjærkraftkapasitet
- Interaksjon av krefter
- Vipping av bjelker
- Nedbøyninger

12.30 Lunsj

13.30 Dybler

14.00 Samvirkesøyler
- Generelt
- Tverrsnittskapasiteter
- Knekning
- Dimensjonering av bjelkesøyler

15.00 Kaffepause

15.15 Samvirkesøyler (fortsetter)

15.30 Samvirkeplater

16.00 Branndimensjonering

17.00 Slutt

________________________________________

Praktiske opplysninger

Tid: 18 - 19. mars 2020
Sted: Felix Konferansenter, Aker Brygge, Oslo (kart HER)

Deltageravgift: (inkl. lunsj og 2 kaffepauser)
kr. 5.500 per kursdag, for medlemmer i Norsk Forening for Stålkonstruksjoner og Norsk Stålforbund
kr. 6.500 per kursdag, for ikke-medlemmer

Kursene kan tas hver for seg eller samlet:

Deltakelse på begge kursdager:
kr. 8.900, for medlemmer i Norsk Forening for Stålkonstruksjoner og Norsk Stålforbund
kr. 10.900 for ikke-medlemmer

Det gis ytterligere 10% rabatt dersom man melder på min. 3 personer fra samme firma.

For søknad om medlemskap, send epost til: post@stalforbund.com

Hotell: Den enkelte må selv bestille hotellrom

Dokumenter:
Kurset inkluderer e-kurskompendium
Standarder: Disse bestilles av den enkelte fra Standard Norge.

Administrasjon:
Norsk Stålforbund / NFS sekretariat: post@stalforbund.com Tel. 41 02 15 98

Påmeldingsfrist: Fredag 13. mars kl. 16.00

Annonser
Norsk Stål
Tibnor
Weld_IT
EDRMedeso
Pretec
Ledig annonseplass
Sertifiserte medlemsforetak
Stålguiden

EKSTERNE NYHETER



Eldre nyheter HER