Prosjektering av stål iht Eurokode 3 & 4

Dato: 18-03-2020-19-03-2020 | Påmeldingsfrist: 13-03-2020

• 8. april: Allmenne regler og regler for bygninger iht NS-EN 1993-1-1
• 9. april: Samvirkekonstruksjoner av stål og betong iht NS-EN-1994-1-1

Prosjektering av stålkonstruksjoner iht Eurokode 3 og 4

Kursene kan tas hver for seg eller samlet 
For deltakelse på begge kursdager får man 10% rabatt på begge kurs.

Forelesere: Professor Arild H. Clausen og Professor Per Kr. Larsen

____________________

Omtale

Kurs dag 1: NS-EN 1993 del 1-1 (Eurokode 3-1-1), Allmenne regler og regler for bygninger, definerer beregningsgrunnlaget for prosjektering av stålkonstruksjoner.

Denne standarden, med nasjonalt tillegg, er gyldig norsk standard for prosjektering av stålkonstruksjoner som skal oppføres i Norge. Standarden inneholder regler for beregning av bjelker, søyler og rammekonstruksjoner. Kurset er supplert med beregningsregler for sveise- og bolteforbindelser, for å danne grunnlag for en helhetlig beregning iht Eurokode 3.

Dag 2: NS-EN 1994 del 1-1 (Eurokode 4-1-1) omhandler dimensjonering av samvirke -bjelker og -søyler, samt samvirkeplater, av stål og betong.

Samvirkekonstruksjoner av stål og betong anvendes i økende grad i en rekke konstruksjoner, men de viktigste anvendelsene finnes i broer og bygninger. Målsettingen bak samvirkekonstruksjonene er å koble de ulike materialkomponenter på en slik måte at man får en kostnadseffektiv konstruksjon. Dette innebærer for eksempel at betongplaten i en etasjeskiller eller et brodekke utnyttes både i platebøyning og som skive i samvirke med en underliggende stålbjelke.

 

Kurset henvender seg til alle som prosjekterer stålkonstruksjoner i Norge. ________________________________________

Program Dag 1 

08.30 : Registrering

NS-EN 1993-1-1

09.00 : Orientering om kurset og Eurokodene

09.15 : Konstruksjonsstål og materialegenskaper
- Stålsorter og stålkvaliteter
- Slagseighet og sprøbrudd
- Innføring i plastisitetsteorien (grenseteoremer)

10.15 : Kaffepause

10.30 : Konstruksjonsstål (forts)

11.00 : Konstruksjonsanalyser
- 1. og 2. ordens analyse
- Avstivninger
- Tverrsnittsklassifisering

12.00 : Tverrsnittskapasitet
- Elastisk og plastisk kapasitet
- Interaksjon mellom snittkrefter

12.30 : Lunsj

13.30 : Tverrsnittskapasitet (forts)

14.00 : Kapasitet av staver og rammer
- Knekking av staver og rammer
- Vipping av bjelker
- Kapasitet av bjelke-søyler

14.30 : Kaffepause

NS-EN 1993-1-8

14.45 : Forbindelsesmidler
- Skruer og sveiser
- Skrue- og sveisegrupper

16.30 : Slutt dag 1

_____________

Program Dag 2 

08.30 Registrering

NS-EN 1994-1-1

08.45 Orientering om kurset og Eurokodene

09.00 Generelt om samvirkekonstruksjoner

09.15 Prosjektering og beregningsgrunnlag
- Aktuelle standarder
- Materialmodellering
- Effektive flensbredder

09.45 Beregningsmetoder
- Analysemetoder
- Tverrsnittsklassifisering

10.15 Kaffepause

10.30 Tverrsnittskapasitet av bjelker
- Plastisk kapasitet
- Elastisk kapasitet
- Skjærkraftkapasitet
- Interaksjon av krefter
- Vipping av bjelker
- Nedbøyninger

12.30 Lunsj

13.30 Dybler

14.00 Samvirkesøyler
- Generelt
- Tverrsnittskapasiteter
- Knekning
- Dimensjonering av bjelkesøyler

15.00 Kaffepause

15.15 Samvirkesøyler (fortsetter)

15.30 Samvirkeplater

16.00 Branndimensjonering

17.00 Slutt

________________________________________

Praktiske opplysninger

Tid: 18 - 19. mars 2020
Sted: Felix Konferansenter, Aker Brygge, Oslo (kart HER)

Deltageravgift: (inkl. lunsj og 2 kaffepauser)
kr. 5.500 per kursdag, for medlemmer i Norsk Forening for Stålkonstruksjoner og Norsk Stålforbund
kr. 6.500 per kursdag, for ikke-medlemmer

Kursene kan tas hver for seg eller samlet:

Deltakelse på begge kursdager:
kr. 8.900, for medlemmer i Norsk Forening for Stålkonstruksjoner og Norsk Stålforbund
kr. 10.900 for ikke-medlemmer

Det gis ytterligere 10% rabatt dersom man melder på min. 3 personer fra samme firma.

For søknad om medlemskap, send epost til: post@stalforbund.com

Hotell: Den enkelte må selv bestille hotellrom

Dokumenter:
Kurset inkluderer e-kurskompendium
Standarder: Disse bestilles av den enkelte fra Standard Norge.

Administrasjon:
Norsk Stålforbund / NFS sekretariat: post@stalforbund.com Tel. 41 02 15 98

Påmeldingsfrist: Fredag 13. mars kl. 16.00

Påmeldingsskjema

Kontaktperson

Fakturaadresse


Jag melder på følgende personer (for- og etternavn): **

SPAM-beskyttelse!
Fyll i svaret på følgende, i ruten ovenfor, for å fullføre din påmelding, hva blir 4-1?

Vilkår

Dersom avbestilling skjer etter påmeldingsfristens utløp, må full avgift betales. Kun skriftlig avbestilling, som er bekreftet mottatt av Norsk Stålforbund godtas. Ved avbestilling pga. sykdom, ber vi om at legeattest fremlegges. Hvis ikke, må full avgift betales. Arrangør er ikke ansvarlig for utgifter som deltakere har ved avlysning av kurset. Deltakere oppfordres til å bestille refunderbare flybilletter, hotellopphold etc.

Ved å klikke på Send påmelding godtar du hvordan Norsk Stålforbund håndterer dine personlige opplysninger.


* Obligatoriske felt.
** Minst en deltaker må angis! Glem ikke deg selv dersom du skal delta.
Annonser
Norsk Stål
Tibnor
EDRMedeso
Pretec
Ledig annonseplass
Sertifiserte medlemsforetak
Stålguiden

EKSTERNE NYHETEREldre nyheter HER