Nyere materialer og overflatebehandling

Dato: 08-05-2019 | Påmeldingsfrist: 03-05-2019

Seminar 8. mai:
For bærende konstruksjoner onshore og offshore har det de senere år blitt tatt i bruk stadig nyere materialtyper for bl. a. å redusere vedlikeholdskostnader, fremheve arkitektoniske effekter etc. Dette seminaret vil inneholde foredrag med fokus på marterialegenskaper for Rustfrie stål, Duplex, Super Duplex, Titan og Corten stål, samt overflatebehandling.

Det vil bli lagt vekt på å gjennomgå sammenligninger med normale karbonstål for materialegenskaper som fastheter, sveisbarhet, korrosjonsegenskaper etc.

Seminaret vil legge vekt på å få fram forskjeller i egenskapene og designreglene mellom de nye materialtypenene og vanlige karbonstål.

Seminaret er aktuelt for alle som jobber med beregning og fabrikasjon av bærekonstruksjoner i stål. Det er også aktuelt for Piping og rørkonstruksjoner.

------------------------------------------------

Program

Kl. 08.30 Registrering

Kl. 09.00 Rustfrie stål, Duplex og Super Duplex
- egenskaper og anvendelsesområder
ved Gustav Heiberg, DNVGL

Kl. 10.00 Titan som konstruksjonsmateriale
- egenskaper og anvendelsesområder 
ved Gustav Heiberg, DNVGL

Kl. 10.45 Kaffepause

Kl. 11.10 Rusttregt stål (Corten)
- egenskaper og anvendelsesområder
- design av detaljer og innfestinger
ved Stefan Climent, Ruukki

Kl. 12.10 Lunsj

Kl. 13.10 Korrosjon og metoder for overflatebehandling
- Korrosjon generelt
- Galvanisering
- Metallisering med Aluminium
ved Camilla Wollan Mellesdal, Multiconsult

Kl. 14.10 Dimensjonering av rustfrie stål
- iht NS-EN-1993-1-4
ved Bjørn Aasen, Norconsult

Kl. 14.55 Kaffepause

Kl. 15.15 Utmattingsstyrke – dominerende faktorer
- rustfriestål og titan - utmatting
- sveisebetingelser, sveisekvalitet
- dimensjoneringsstandarder
ved Agnes Horn, DNVGL

Kl. 16.15 Slutt

------------------------------------------------

Praktiske opplysninger

Tid: Onsdag 8. mai 2019

Sted: Felix Konferansesenter, Aker Brygge, Oslo

Deltageravgift: (inkl. lunsj og 2 kaffepauser)
kr. 4.900 for medlemmer i Norsk Forening for Stålkonstruksjoner og Norsk Stålforbund 
kr. 5.900 for ikke-medlemmer

Kvantumsrabatter (betinger samlet påmelding): minimum 3 påmeldte: 10% rabatt

Hotell:Den enkelte må selv bestille hotellrom

Dokumenter: Kurskompendium: Kurset inkluderer e-kurskompendium
Standarder: Bestillesav den enkelte fra Standard Norge.

Administrasjon:
NFS sekretariat
Norsk Stålforbund,
Telefon: 41 02 15 98,
e-post: post@stalforbund.com

NB! Påmeldingsfrist: fredag 3. mai, kl 1800

Annonser
Norsk Stål
Tibnor
EDRMedeso
Pretec
Ledig annonseplass
Sertifiserte medlemsforetak
Stålguiden

EKSTERNE NYHETEREldre nyheter HER