Norsk Offshoredag 2019

Dato: 15-05-2019-15-05-2019 | Påmeldingsfrist: 13-05-2019

Dato: Onsdag 15. mai 2019
Sted: Radisson Blu Scancinavia Hotel, Oslo
• Norsk Olje og Gass næring gjennom 50 år
• Status offshore byggeprosjekter siste år
• Framtidige utviklingstrender

Norsk Offshoredag er en årlig konferanse som første gang ble avholdt i 2002. Konferansen, som i år blir arrangert for 18. gang, henvender seg til alle som arbeider innen olje/gass og energisektoren, og som vil holde seg oppdatert om hva som skjer på norsk sokkel og internasjonalt i dag og i framtiden.


Cat J-riggen Askepott ved Oseberg H-plattformen. (Foto: Skandi Vega)

Norsk Offshoredag 2019 vil starte med et åpningsinnlegg av statssekretær Rikard Gaarder Knutsen, Olje- og energidepartementet.

I 2019 vil det være 50 år siden Ekofisk-feltet ble funnet og Norge ble en oljenasjon. Dette vil bli markert med foredrag om utviklingen av olje- og gass industrien gjennom disse årene ved tidligere Statoil sjef Harald Norvik. I tillegg vil det bli holdt et foredrag om den norske Subsea historien ved Arnfinn Nergaard, tidligere UiS.

Konferansen vil videre sette søkelys på viktige trender for den norske Olje-Gass teknologien framover, slik som ubemannede plattformer, digitalisering, CO2 lagring og Grønn teknologi. Videre vil ombygging av eksisterende plattformer for transport til og bruk på nye felt bli belyst. Flere av de sentrale eksisterende feltene på norsk sokkel har nådd og vil nå sin definerte levetid, og vil bli stengt ned og fjernet. Dette vil bli dekket med et eget foredrag. 


Foto: FMC Technologies

Prosjekter for fornybar energi, basert på offshore havvind, er i sterk utvikling. Via to foredrag vil dette bli dekket med fokus på historikk og trender i den tekniske utviklingen for havvind, inkludert info om sentrale flytende vindprosjekter.      

• Ubemannede plattformer
• Digitalisering i norsk olje & gass  
• CO2 lagring på norsk sokkel 
• Grønn teknologi og kostnadseffektivisering
• Norge som Oljenasjon i 50 år 
• Norsk Subsea historie 
• Norsk offshore verftsaktiviteter
• Historikk og trender innen offshore vind 
• "Flytende vind" - prosjekter 
• Fjerning og ombruk av plattformer

Etter konferansen inviteres du til mingling og nettverksbygging i Skybaren i 21. etasje, hvor det serveres sommertapas med drikke til.

Vi sees på Norsk Offshoredag i et vårlig Oslo !!!

Program 

08:00 Registrering

09:00 Velkommen
v/ komiteleder

09:05 Åpning
v/ Statssekretær Rikard Gaarder Knutsen, Olje- og energidepartementet

Tema: Framtidens løsninger

09:30 Digitalisering i norsk olje & gass industri
v/ Grethe Moen, Petoro

10:00 Kaffepause

10:30 Ubemannede plattformer, Oseberg H 
v/ Magne Bjørkhaug, Equinor

11:00 CO2 lagring på norsk sokkel
v/ Sverre J. Overå, Equinor

11:30 Grønn teknologi og kostandseffektivitet
v/ Torild Nissen-Lie, DNV GL

12:00 Lunsj

Tema: Norsk oljeproduksjon før og nå  

13:00 Norge som Oljenasjon i 50 år 
v/ tidl. Statoil sjef Harald Norvik

13:30 Norsk Subsea historie 
v/ Arnfinn Nergaard, UiS

14:00 Kysten rundt
- Norsk offshore verftsaktiviter siste år
v/ Thor Dahl, NFS og Aibel

14:30 Kaffepause

Tema: Offshore vind

15:00 Historikk og trender innen Offshore vind 
v/ Jon Dugstad, Norwep

15:30 Satsning på «flytende vind» - prosjekter, bl. a. Hywind Tampen 
v/ Arne Eik, Equinor

Tema: Gjenvinning/ombruk

16:00 Fjerning av plattformer for gjenvinning
v/ Johannes Thrane, AF Offshore Decom

16:30 Gjenbruk av eksisterende plattformer
v/ Terje Birkenes, Repsol

17:00 Slutt
____________________________

17:15 Faglig/sosial samling i Skybaren: Sommertapas med drikke til
- for forelesere og deltakere

___________________________

Praktisk informasjon

Arrangement
Navn: Norsk Offshoredag 2019
Tid: Onsdag 15. mai 2019
Sted: Radisson Blu Scandinavia Hotel, Holbergs gate 30, Oslo

Konferanse, deltakeravgift (inkl. lunsj og kaffepauser)
Kr. 3.400 for medlemmer i NFS og Norsk Stålforbund
Kr. 4.400 for ikke-medlemmer  
Faglig/sosial samling i Skybaren med sommertapas og drikke til: Kr. 500

Påmeldingsfrist: mandag 13. mai kl. 16.00 

Utstilleravgift:
Kr. 13.900 per utstillerplass (ca. 2,5 x 2,0 m). 
Inkluderer adgang til konferansen samt lunsj, kaffepauser og sommertapas med drikke til for 2 personer i Skybaren. For påmelding til utstilling: Send e-post til post@stalforbund.com

NB: MVA kommer i tillegg

Administrasjon:  
NFS sekretariat/Norsk Stålforbund
Telefon: 41 02 15 98
E-post: post@stalforbund.com 

Annonser
Norsk Stål
Tibnor
Weld_IT
Ledig annonseplass
Sertifiserte medlemsforetak
Stålguiden

EKSTERNE NYHETEREldre nyheter HER