Norsk Havbruksdag 2018

Dato: 22-11-2018-22-11-2018 | Påmeldingsfrist: 19-11-2018

• Marine havbrukskonsepter
• Konstruksjon og laster
• Ny teknologi
• VR demo/selvtest av havbruksanlegg

Tid: Torsdag 22.november 2018
Sted: Felix Konferansesenter, Aker Brygge, Oslo

Norsk Havbruksdag ble arrangert første gang i 2016 med meget stor interesse. Konferansen arrangeres i år for 3. gang. Norsk Havbruk er en del av næringen for fiskeri og oppdrett. Det er en bransje i betydelig vekst med store investeringer, som støttes av Nærings- og fiskeridepartementet og Regjeringen. 

Konferansen vil bli åpnet av fiskeriminister Harald Tom Nesvik.

Norsk Havbruksdag er en heldags konferanse med fokus på utvikling av nye konsepter for havbruk innenskjærs, offshore og i arktiske farvann. Det fokuseres på bærekonstruksjonene og de belastninger de skal utsettes for, funksjonalitet i operasjon og ny teknologi for å løse miljø og areal utfordringer ved fiskeoppdrett. Ny teknologi må utvikles når oppdrettsnæringen skal gå offshore og inn i arktiske farvann. Konferansen vil pga dette ha et spesiell fokus på muligheter for å dra nytte av erfaringene, som dagens olje- og gass offshorenæring har opparbeidet gjennom flere tiår, i denne teknologiutviklingen.
Det utvikles nå nye regelverk og standarder for regulering av bransjen. Årets konferanse har stort fokus på dette. I tillegg vil det bli fokus på pågående prosjekter som er under utvikling i flere firmaer.

Seminar om fiskevelferd, matkvalitet og regelverk, 23. november
Det vil bli arrangert et halvdags faglig seminar med spesifikt fokus på forhold som påvirker fiskevelferden for fisk i oppdrettsanlegg. Dette er forhold som bølger, temperatur etc og hva som kan gjøres av tiltak for å oppnå best mulig fiskevelferd. Dette kan igjen påvirke kvaliteten av fisken som et matprodukt. Informasjon om aktuelle regelverk for havbruksanlegg vil bli gitt.

Program

Kl. 08.30 Registrering

Kl. 09.00 Åpning av konferansen
ved Fiskeriminister Harald Tom Nesvik

Kl. 09.25 Regelverksrevisjon – Myndighetenes perspektiv
ved Pål Alexander Fossan, Fiskeridirektoratet


Kl. 09.50 Offshore akvakultur – en ny global industrigren?
ved Ole Andreas Flagstad, DNV GL

Kl. 10.20 NS 9415-Regler for Flytende Havbruksanlegg mht prosjektering, utførelse og drift
- Inkl. info om Aqualine havbruksanlegg
ved Martin Søreide, Aqualine og NS 9415 komite’medlem


Kl. 10.55 Kaffepause

Kl. 11.20 Forskning og verifikasjon
- modellforsøk av havbruksanlegg
ved Henning Braaten, Sintef


Kl. 11.50 Aquatraz havbruksanlegg prosjektet 
ved Alf Reidar Sandstad, Midt-Norsk Havbruk / Aquatraz

Kl. 12.20 Lunsj

Kl. 13.20 Store flytende stålkonstruksjoner for havbruksanlegg
ved Karl Erik Bekkeli, Salaks og repr. fra NSK

Kl. 13.50 Aibels havbruksplaner
ved Magnus Bakken, Aibel

Kl. 14.15 3D animasjon og Virtual Reality for havbruksbransjen
- en praktisk tilnærming
ved Helge Bjordal og Rolf Mork-Knudsen, Nagelld AS


Kl. 14.45 Gigante Offshore prosjektet
ved Arnt Fredriksen, Multiconsult og Pål Ove Henden, Kunnskapsparken Bodø

Kl. 15.15 Kaffepause

Kl. 15.40 Arctic Offshore Farming, technical update
ved Kristoffer Kjellså Jakobsen, Aker Solutions

Kl. 16.10 Lukkede merder. Erfaring fra AkvaDesign sine anlegg
- instrumentering og kalibrering av beregningsmodell
ved Helene Haaheim, Force Technology

Kl. 16.35 Akvakultur – GM Aqua Design
ved Arne Vagle, Global Maritime

Kl. 17.00 Slutt faglig del

Kl. 17.00 Sosial/Faglig Buffet med fisk og skalldyr og tilhørende drikke
Avholdes i Foaje’en utenfor salen

__________

Seminar om fiskevelferd, matkvalitet og regelverk dagen etter, 23. november
PÅMELDING TIL SEMINARET: KLIKK HER

______________________________

Praktisk info

Navn: Norsk Havbruksdag 2018
Dato: Torsdag 22. november
Sted: Felix Konferansenter, Aker Brygge, Oslo

Konferanse, deltakeravgift:
Kr. 3.900 eks mva, for medlemmer i NFS og Norsk Stålforbund
Kr. 4.400 eks mva, for ikke-medlemmer, inkl. kaffepauser og lunsj

Etter konferansen inviterer vi til Buffet
med fisk og skalldyr og tilhørende drikke: kr. 450

Påmeldingsfrist: Fredag 16. november - kl. 1600

Administrasjon: 
Norsk Forening for Stålkonstruksjoner C/O Norsk Stålforbund 
e-post: post@stalforbund.com Telefon: 41 02 15 98

PÅMELDING TIL NORSK HAVBRUKSDAG 2018 (fyll ut skjema nedenfor)

 

Annonser
Norsk Stål
Tibnor
Borga_Stålbygg
Weld_IT
Ledig annonseplass
Sertifiserte medlemsforetak
Stålguiden

EKSTERNE NYHETEREldre nyheter HER