Del 2 - Knutepunkter av hule profiler

Dato: 13-02-2020-13-02-2020 | Påmeldingsfrist: 07-02-2020

Knutepunktskurs del 2:
Dimensjonering av knutepunkter av hule profiler
Praktisk anvendelse av komponentmetoden etter Eurokode 3-1-8

• Analyse/modellering av knutepunkter i konstruksjonsberegninger
• Kapasitetsberegninger for skrudde og sveiste forbindelser
• Beregningseksempler fra Detaljhåndbokserien for knutepunkter

Omtale

Hulprofiler er i omfattende bruk som bærende elementer i bygg på land og offshorekonstruksjoner i dag.

Eurokode 3-1-8, NS-EN 1993-1-8, er en verktøykasse for prosjektering av statisk belastede knutepunkter. I motsetning til beregningsmetodikken for knutepunkter av I-profiler, er det angitt ferdige kapasitetsformler for knutepunkter av hulprofiler.

Den praktiske anvendelsen av formlene for hulprofiler illustreres vha. utvalgte eksempler, hovedsaklig fra Detaljhåndbokserien. Beregningene utføres og kommenteres vha. MathCAD-beregninger.

Kurset passer for alle som utfører konstruksjonsanalyser og beregning av knutepunkter for stålkonstruksjoner.

Foreleser: Dr. ing. Bjørn Aasen, Norconsult AS

------------------------------------------------------------------------------

Program

08:30 Registrering og kaffe

09:00 Status for dagens formelverk i Eurokode 3, CIDECT-heftene og ISO-standardene
• Ny-nytt om revidert Eurokode mht. knutepunkter av hulprofiler
• ISO har prosjekteringsstandarder for både statisk og dynamisk belastede knutepunkter

09:30 Fagverksknutepunkter
Beregning av fagverk med tilhørende knutepunkter
• SI1 Sveiset knutepunkt mellom kvadratiske hulprofiler
• SI2 Sveiset knutepunkt mellom sirkulære profiler
• SI3 Sveiset knutepunkt mellom hulprofiler og I-profil som gurt

10:30 Kaffepause

11:00 Fagverksknutepunkter fortsetter


Bilde: Detaljhåndbokserien

11:30 Knutepunkter mellom bjelker og hulprofilsøyler
Beregning av leddet forbindelse mellom I-bjelke til RHS-søyle
• BP: Skjærplateforbindelse

12:00 Lunsj

13:00 Rammehjørner
Beregning av momentstive rammehjørner
• PT2 Rammehjørne med en sveiset diagonalstiver
• PT4 Rammehjørne med skrå endeplater og skrueforbindelse

14:15 Søyleføtter
Beregning av fotplater og fundamentbolter
• PF3 Leddet søylefot (kan også overføre et mindre moment)

15:00 Slutt

--------------------------------------------------------------------------------

Praktiske opplysninger

Tid:
Torsdag 13. februar 2020

Sted:
Felix Konferansesenter, Aker Brygge, Oslo

Deltageravgift: (inkl. lunsj og 2 kaffepauser)
kr. 5.500 for medlemmer i NFS og Norsk Stålforbund
kr. 6.500 for ikke-medlemmer

Kvantumsrabatt (betinger samlet påmelding): minimum 3 påmeldte: 10% rabatt

Hotell:
Den enkelte må selv bestille hotellrom

Dokumenter:
Kurskompendium: Kurset inkluderer e-kurskompendium.
Detaljhåndbokserien: De 7 heftene bestilles i "Butikk" her: www.stalforbund.no
Standarder: Disse bestilles fra Standard Norge her: www.standard.no

Administrasjon:
Norsk Stålforbund
Tel. 41 02 15 98
E-post: post@stalforbund.com

Påmeldingsfrist: fredag 7. februar 2019 - kl. 16.00

Annonser
Norsk Stål
Tibnor
Weld_IT
EDRMedeso
Pretec
Ledig annonseplass
Sertifiserte medlemsforetak
Stålguiden

EKSTERNE NYHETEREldre nyheter HER