Kurs og konferanser


Teknisk beskrivelse av stålarbeidene

Hva bør den prosjekterende kunne om hva som må tas med i "produksjonsunderlaget" for utførelse av stålkonstruksjoner iht NS-EN 1090-2, som den prosjekterende skal utarbeide.

13-11-2019 | Påmeldingsfrist: 08-11-2019 | Påmelding

Norsk Havbruksdag 2019

Hovedtemaer:
• Marine havbrukskonsepter
• Konstruksjon og laster
• Ny teknologi

21-11-2019 | Påmeldingsfrist: 15-11-2019 | Påmelding

Regelverk og Standarder innen Havbruk

Faglig seminar om regelverk og standarder innen havbruk
• Med fokus på krav til utforming, dimensjonering og utførelse

22-11-2019 | Påmeldingsfrist: 15-11-2019 | Påmelding

Faglig og sosial Temakveld

• Kombinert faglig og sosial før-jul samling
Mandag 2. desember 2019, kl. 16.30-19.45

02-12-2019 | Påmeldingsfrist: 27-11-2019 | Påmelding

Standarder for fornybar energi konsepter

Fornybar energi/vind konsepter
- Aktuelle Standarder for Offshore konstruksjoner i vind og energi prosjekter
Renewable Energy/Wind Concepts
- Design standards for Offshore structures in wind and energy projects

05-12-2019 | Påmeldingsfrist: 21-11-2019 | Påmelding

Annonser
Norsk Stål
Tibnor
Weld_IT
Ledig annonseplass
Sertifiserte medlemsforetak
Stålguiden

EKSTERNE NYHETEREldre nyheter HER