Kurs og konferanser


Prosjektering av Duktile knutepunkter

NB KURSET ER UTSATT!!!

Momentstive rammer (MRF)
Konsentriske avstivede rammer (CBF)
Eksentriske avstivede rammer (EBF)

27-02-2020 | Påmeldingsfrist: 27-02-2020 | Påmelding

Praktisk prosjektering av stålbygg

• fra forprosjekt til ferdig bygg
• fleretasjers bygg: kontorbygg
• hallbygning: lagerbygg

04-03-2020 – 05-03-2020 | Påmeldingsfrist: 28-02-2020 | Påmelding

Dimensjonering av stål mhp jordskjelv

Seismisk prosjektering av stålkonstruksjoner (DCL og DCM)
(Workshop om duktil dimensjonering av stålbygg)

11-03-2020 – 12-03-2020 | Påmeldingsfrist: 06-03-2020 | Påmelding

Temakveld hos DNV GL

• En fremtid med 3D Printing (Additive Manufacturing)

17-03-2020 | Påmeldingsfrist: 12-03-2020 | Påmelding

Prosjektering av stål iht Eurokode 3 & 4

• 18. mars: Allmenne regler og regler for bygninger iht NS-EN 1993-1-1
• 19. mars: Samvirkekonstruksjoner av stål og betong iht NS-EN-1994-1-1

18-03-2020 – 19-03-2020 | Påmeldingsfrist: 13-03-2020 | Påmelding

Teknisk beskrivelse av stålarbeidene

Prosjektering etter NS EN 1993-standardene forutsetter at stålkonstruksjonene utføres iht. NS EN 1090-2 Utførelse av stålkonstruksjoner. Denne standarden inneholder en rekke valg og tilleggskrav som den prosjekterende må ta stilling til og inkludere i et produksjonsunderlag. Kurset gjennomgår hva den prosjekterende må kunne for å utarbeide et slikt produksjonsunderlag.

21-04-2020 | Påmeldingsfrist: 16-04-2020 | Påmelding

Nyere materialer

Seminar 6. mai:
For bærende konstruksjoner onshore og offshore har det de senere år blitt tatt i bruk stadig nyere materialtyper for bl. a. å redusere vedlikeholdskostnader, fremheve arkitektoniske effekter etc. Dette seminaret vil inneholde foredrag med fokus på marterialegenskaper for Rustfrie stål, Duplex, Super Duplex, Titan og Corten stål.

06-05-2020 | Påmeldingsfrist: 01-05-2020 | Påmelding

Norsk Offshoredag 2020

Dato: Tirsdag 12. mai 2020
Sted: Radisson Blu Scancinavia Hotel, Oslo

Hovedsesjoner:
• Olje og Gass
• Fornybar energi/havvind

Konferansen vil starte med et åpningsinnlegg av Olje- og energiminister Tina Bru.

12-05-2020 | Påmeldingsfrist: 07-05-2020 | Påmelding

Levetidsforlengelser for oljeplattformer

Aldring og levetidsforlengelser for offshore plattformer -
utfordringen i å kontrollere strukturell integritet
// Ageing and Life Extension of Offshore Structures -
The Challenge of Managing Structural Integrity

26 May : Part 1 Introduction to ageing and life extension for structures
27 May : Part 2 Further developments, fatigue and inspection planning for life extension
Venue: Quality Airport Hotel Stavanger

26-05-2020 – 27-05-2020 | Påmeldingsfrist: 21-05-2020 | Påmelding

Annonser
Norsk Stål
Tibnor
EDRMedeso
Pretec
Ledig annonseplass
Sertifiserte medlemsforetak
Stålguiden

EKSTERNE NYHETEREldre nyheter HER