IGS Arkitekturpris


IGS’ arkitekturpris - ny pris for fremragende bruk av stål i fasader

Prispremie: kr 25.000 til kroner til vinnende arkitektfirma.

En ny arkitekturpris lanseres i år. Det er Industrigruppen Stål og Fasade (IGS) som står bak den nyopprettede prisen. Prisen skal tildeles et arkitektfirma for et prosjekt som kjennetegnes ved fremragende arkitektonisk bruk av veggpaneler og sandwichelementer av stål i fasader.

Prisen som vil bli delt ut årlig, tildeles det vinnende arkitektfirma i form av en sjekk på 25.000 kroner samt et diplom. Prispengene må benyttes til å fremme bruk av tynnplater i stålarkitekturen.
-Vi har opprettet prisen for å øke bevisstheten rundt fordelene ved veggpaneler og sandwichpaneler, forteller Knut Helle, formann i IGS. Prisen deles ut til et prosjekt som har kvaliteter hva angår estetikk, funksjon, teknikk, miljø og økonomi. Nominerte prosjekter må være ferdigstilt i 2014 eller 2015. Prisen vil bli overrakt vinneren på Norsk Ståldag i Oslo i november.
Det står enhver fritt til å fremme forslag. Forslag skal følges av tilstrekkelig underlag i form av tegninger, fotografier og beskrivelser til å kunne bedømme prosjektet.

Frist for å foreslå kandidater er 20. august 2015.

Du kan laste ned statutter og forslagsskjema HER

For ev. spøsrmål, ta kontakt med IGS sekretariat:
Tlf: +47 41 02 15 98
E-post: post@igsf.no

________________________

Om IGS:

Industrigruppen Stål og Fasade (IGS) ble stiftet i 1978 med hovedmål å fremme faglig utvikling, kunnskap og anvendelse av tynnplater i byggebransjen. IGS er i dag et av Norsk Stålforbunds basismedlemmer.

IGS er basert på et interessefellesskap blant de ledende selskapene innen produksjon og salg av tak og fasader av stål samt relaterte tilhørende produkter.

Medlemmer i IGS har kompetent bransjekunnskap og er i stand til å levere gode løsninger.

Arbeidsområder:
– Utarbeide tekniske løsninger
– Heve det generelle kvalitetsnivået i bransjen
– Forskning og utvikling
– Deltakelse i standardiseringsarbeider 

IGS sekretariat:
Industrigruppen Stål og Fasade
C/o Norsk Stålforbund
Biskop Gunnerus gate 2
0155 Oslo

Tel. +47 41 02 15 98
Epost: post@igsf.no
Hjemmeside: www.igsf.no

IGS sin logo: