Stål Håndbok Del 3

Dr Ing Bjørn Aasen, Norconsult AS, 2020

Nr: R03
Pris: 690:-
Medl.pris: 483:-

Norsk Stålforbund har nå ferdigstilt 4. utgave av Stål Håndbok Del 3. Boka er primært tenkt som en lærebok i faget stålkonstruksjoner for ingeniørstudenter men er også nyttig for praktiserende konstruktører. Den gir grunnleggende kunnskap om dette temaet, med hovedvekt på beregning og dimensjonering av enkle stålkonstruksjoner ihht Eurokode 3.

Denne 4. utgaven av boka er mere en justering som følge av reviderte gjeldende standarder, samt å rette opp feil som har blitt oppdaget i den forrige utgaven. En ny utgave var nødvendig for at alle verdier skal være korrekte. Justeringene i denne utgaven er gjort av Norsk Stålforbund i samarbeid med hovedredaktør Dr. ing. Bjørn Aasen.

Det var i 3. utgaven fra 2010 at det ble gjennomgått en meget stor omarbeiding, samt at den ble mer omfattende enn andreutgaven fra 1994. Spesielt gjelder dette kapitlene om dimensjonering. Følgende Eurokode 3-deler ble behandlet: 

• Eurokode 3 – Del 1-1 (NS-EN1993-1-1) bjelker/søyler
• Eurokode 3 – Del 1-2 (NS-EN 1993-1-2) brann
• Eurokode 3 – Del 1-5 (NS-EN1993-1-5) platebjelker
• Eurokode 3 – Del 1-8 (NS-EN 1993-1-8) knutepunkter

Dimensjoneringskapitlene har mange regneeksempler som viser hvordan reglene skal benyttes i praksis. Boka inneholder også nyttig informasjon om fremstilling av konstruksjonsstål, fysikalske egenskaper, stålprodukter og forbindelsesmidler.

ISBN nr. 978-82-91466-09-5, mykperm, 4. utgave 2020, utgiver: Norsk Stålforbund

Se forord og innhold her:

Laste ned
Annonser
Norsk Stål
Tibnor
Advokat
Weld_IT
EDRMedeso
Pretec
Sertifiserte medlemsforetak
Stålguiden

EKSTERNE NYHETEREldre nyheter HER