Metallurgisk ordbok

Norsk Stålforbund, 2003

Nr: R06
Pris: 1100:-
Medl.pris: 770:-

Hensikten med denne boken er at teknologer og andre som befatter seg med metallurgiske spørsmål, skal ha en oppslagsbok som kan lette arbeidet og føre til en ensartet ordbruk i faget, ikke minst i undervisningen. Den tar ikke sikte på å være noen lærebok som gir svar til dem som søker kunnskap om metallurgi. Målet har i første rekke vært å dekke et behov for en oppdatert terminologi. Ordboka inneholder også en tysk og engelsk ordliste. Redaksjonskomiteen hatt god hjelp fra industri-, forsknings- og universitetsmiljøer. 

ISBN nr. 978-82-91466-03-3, 2. utgave 2003

Annonser
Norsk Stål
Tibnor
Weld_IT
EDRMedeso
Pretec
Ledig annonseplass
Sertifiserte medlemsforetak
Stålguiden

EKSTERNE NYHETEREldre nyheter HER