Fire design of Steel Structures

Jean-Marc Franssen and Paulo Vila Real, 2010

Nr: Pub 302
Pris: 990:-
Medl.pris: 900:-

Fire design of Steel Structures (ECCS Pub no. 302, 1st Edition, 2010)
ihht EN 1993-1-2: Brannteknisk dimensjonering

ECCS sin andre læreboken i en serie "manualer" for dimensjonering av stålkonstruksjoner ihht nye Eurokoder, omfatter Eurokode 3 Del 1-2: Brannteknisk dimensjonering. Boka forklarer og illustrerer de regler som er gitt i Eurokoder for prosjektering av stålkonstruksjoner utsatt for brann. Etter det første innledende kapittel forklarer kapittel 2 hvordan du beregner brannbelastinger basert på EN 1990 og EN 1991. Kapittel 3 presenterer modeller for termiske påvirkninger. Kapittel 4 beskriver prosedyrer for beregning av temperaturen på stålet på basis av temperaturen i rommet og kapittel 5 viser hvordan man bestemmer bæreevnen av stålkonstruksjoner ihht EN 1993-1-2.

De metoder som brukes for å vurdere brannmotstand av skrudde og sveiste forbindelser, er beskrevet i kapittel 7. I alle disse kapitlene er stoffet presentert på en praktisk og brukervennlig måte, og hvert kapittel inneholder praktiske regneeksempler som er enkle å følge. Kapittel 8 beskriver et dataprogram som heter "Elefire-EN" som er basert på en enkel beregningsmodell, gitt i Eurokoden, og som gjør at konstruktøren raskt kan foreta en brannteknisk dimensjonering. Kapittel 9 ser på problemene som en designer kan bli møtt med ved vurdering av brannmotstand av et komplett bygg. Dette gjøres gjennom en case-studie og viser til konseptene presentert tidligere kapitler.

• Se forord og innholdsfortegnelse:

Laste ned
Annonser
Norsk Stål
Tibnor
Advokat
Weld_IT
EDRMedeso
Pretec
Sertifiserte medlemsforetak
Stålguiden

EKSTERNE NYHETEREldre nyheter HER