Dimensjonering av stålkonstruksjoner

Professor Per Kr. Larsen, NTNU, 2020

Nr: E01
Pris: 699:-
Medl.pris: 629:-
Dimensjonering av stålkonstruksjoner er skrevet som et grunnlag for undervisningen i stålkonstruksjoner ved NTNU. Boken dekker grunnkursene i faget. Hovedhensikt med boken er å gi et teoretisk grunnlag som setter studentene og praktiserende ingeniører i stand til å forstå og tolke prosjekteringsregler. Det er lagt vekt på å forklare bakgrunnen for de ulike bestemmelsene i standardene, slik at studentene eventuelt kan benytte mer nøyaktige beregninger der det er hensiktsmessig. Boken forutsetter forkunnskaper i statikk og fasthetslære, samt noe konstruksjonsteknikk.
 
Alle beregningseksempler i boken referer til NS-EN 1993 (Eurokode 3). 
 
I 3. utgave er det kommet til stoff om shear lag – effekten, samt nye vedlegg med anvisninger for innfestinger til betong og plassbehov for skruer i forbindelser. Det er også gjort forbedringer i teksten og i en del figurer.
 
 
Per Kristian Larsen var professor ved Institutt for konstruksjonsteknikk, NTH/NTNU, hvor han underviste i konstruksjonsmekanikk og stålkonstruksjoner fra 1975 til 2010. Han er utdannet bygningsingeniør fra NTH, og har en Ph.D. fra University of California, Berkeley, USA. Han har vært Visiting Professor samme sted og ved Cornell University, USA. 
 
Larsen har deltatt i standardisering innen stålkonstruksjoner både nasjonalt og internasjonalt, blant annet gjennom ISO og CEN.
Annonser
Norsk Stål
Advokat
Weld_IT
EDRMedeso
Pretec
Sertifiserte medlemsforetak
Stålguiden

EKSTERNE NYHETEREldre nyheter HER