Bli medlem


BLI MEDLEM I NORSK STÅLFORBUND
stålbransjens egen organisasjon

Norsk Stålforbund
– den foretrukne arena for interessearbeid og nettverksbygging
– møteplassen mellom leverandør og brukere
– øker bedriftenes verdiskaping og konkurransefortrinn
– talerør for bransjen og lobbyist overfor beslutningstakere

Norsk Stålforbund er en selvstendig interesseorganisasjon som arbeider for å fremme faglig utvikling, kunnskap og anvendelse av stål i alle typer konstruksjoner. Bak Norsk Stålforbund står en rekke organisasjoner, foreninger og enkeltbedrifter fra det norske stålmiljøet.

Hva får bedriften igjen for medlemskapet? 

Bedriften får gratis veiledning om standarder og andre tekniske problemstillinger
Bedriften blir profilert på våre hjemmesider www.stalforbund.no og ev. www.en1090.no og i tidsskriftet «Nyheter om Stålbygg».
Bedriften vil få fri tilgang på spesiell medlemsinformasjon, diverse gratis publikasjoner og programvarer, medlemsrabatter på bøker og kurs, samt advokatbistand og gunstige forsikringsordninger (kan utgjøre store besparelser).

Bedriften vil bli en del av et miljø der erfaringer og kunnskaper utveksles og med muligheter for samarbeid og nye oppdrag.
Bedriften får direkte innflytelse på forbundets arbeid som har betydning for bedriftens konkurransekraft.

Ta kontakt for å motta tilbud om medlemskap, skriv til post@stalforbund.com