Studentprisvinnere

Tidligere vinnere av Norske Arkitektstudenters Stålpris

2015 Guðrún Jóna Arinbjarnardóttir
2013 Guro Langemyhr og Rasmus Steen Pettersen
     Ekstra premiering: Magnus Næss Karlsen og Helene Offer-Ohlsen
2011 Sverre Mæx Hegrenæs Stenersen
2009 Knut Gullbrand Borgen
2007 Isak Johan Iversen
2005 Anders Espen Bærheim
     Ekstra premiering: Emma Helin
     Ekstra premiering: Mari Kråkenes
_________________________________

Norske Arkitektstudenters Stålpris 2015 er tildelt: Guðrún Jóna Arinbjarnardóttir for prosjektet «Through the Forest of Columns», en masteroppgave ved Bergen Arkitekthøgskole (BAS)".

Premie: Et diplom og kr. 20.000 samt en reise til ECCS’s konferanse i Istanbul, Tyrkia.

Juryens uttalelse: «Through the Forest of columns er en intervensjon under og rundt den eksisterende Puddefjordsbroen i Bergen sentrum. Broen forbinder den gamle industribydelen Møhlenpris på bysiden til Gyldenpris og Laksevåg på den andre siden. En ‘ryggrad’ i stål spenner mellom eksisterende armerte betongsøyler. Festet til denne ‘ryggraden’ er tynne stålribber som støtter brodekket, rekkverk og gelender. Dekket og rekkverket er utført i tre, i fin kontrast til stålkonstruksjonen. Som konstruksjon er parasittbroa en enkel og elegant intervensjon. Den organiske formen er hensiktsmessig for det symbiotiske naturkonseptet, og passer bra til den eksisterende armerte betongkonstruksjonen. Løsningene holder seg innenfor et helhetlig designspråk; noen steder støttes parasittkonstruksjonene av eksisterende søyler, på andre steder henger de fra den eksisterende brokroppen. Dette håndteres med hjelp av en behersket palett av designelementer som ofte fyller mer enn én funksjon. Infrastruktur, som veier, broer og tunneler, skaper psykiske og fysiske barrierer i mange byer. Problemet, som prisvinneren påpeker, er universelt. Forslaget til en intervensjon under Puddefjordsbroen kan inspirere til lignende intervensjoner på andre steder med samme type utfordringer.»

>>> Presentasjon av prosjektet, klikk HER 
_________________________________

Norske Arkitektstudenters Stålpris 2013 er tildelt:
Guro Langemyhr og Rasmus Steen Pettersen ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO), for prosjektet «Seeing the park for the trees".

Premie: Et diplom og kr. 25.000 samt en reise til ECCS’s konferanse i Milano, Italia.

Juryens uttalelse:
«Forfatterne har brukt tomrommet mellom to bygårder, og den bakenforliggende park, til å innpasse programmet, som var boliger for studenter, med en offentlig funksjon på bakken.
En stålkonstruksjon med overført inspirasjon fra trærne i parken, har gitt anlegget et tydelig uttrykk. Ståltrærne, som er laget av sveisete platekonstruksjoner, har kraftige stammer som bærer boksen med studenthybler.

I parken står tre sylindervolumer, som inneholder rom for supplerende funksjoner mellom stålgreinene. Sylinderne vil om kvelden kunne gi assosiasjoner til lykter i dialog med de virkelige trærne. Valg av stål som konstruksjonsmateriale for konkretisering av hovedideen virker gjennomtenkt. Et beregningsprogram er brukt for å verifisere statikken. Prosjektet er et godt eksempel på en fantasifull gjennomføring av et enkelt program. Prosjektet er fremstilt med klarhet og innlevelse.»

>>> Presentasjon av prosjektet, klikk HER

Ekstra pris er tildelt:
Magnus Næss Karlsen og Helene Offer-Ohlsen, 1. års studenter ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo for prosjektet "Relasjon. Menneske + stål + landskap"

Premie: Reise og opphold til ECCS’s konferanse i Milano, Italia

Prosjektet:
Dette er en lav gangbro i stål som gjør det isglatte parkområdet mellom Kunsthøgskolen og Arkitekthøgskolen i Oslo lettere fremkommelig for alle som ferdes der. Broen er 6 meter lang. Midt i broen står et flott tre som det er tatt særlig hensyn til. Det er konstruert en sirkulær plattform rundt treet som innbyr til nærkontakt med treet.
_________________________________

Norske Arkitektstudenters Stålpris 2011 er tildelt:

Sverre Mæx Hegrenæs Stenersen ved Fakultet for arkitektur og billedkunst, NTNU, for prosjektet "Gjenbruk av oljeplattformer - en mulighetsstudie".

Premie: Et diplom og kr. 25.000 samt en reise til ECCS’s konferanse i Potsdam, Tyskland

Juryens uttalelse:
Det har vist seg at jo større og mer omfattende en oppgave har vært, jo mindre tid har det blitt til å fordype seg i materialer og bearbeidelse. Stål kan sveises, bøyes, skjæres, støpes og forekomme som tråd, stenger, profiler og plater. Det krever interesse, forståelse og fordypning til å få stålet til å inngå meningsfylt i en konstruksjon.

På bakgrunn av dette har juryen derfor valgt et prosjekt som har lagt vekt på en side av stålkonstruksjoner som ikke så ofte er belyst, nemlig etterbruken. I en miljø- og ressurs-sammenheng er det meget viktig å få frem at metode, fantasi og kreativitet også er nødvendig for å fjerne og gjenbruke konstruksjoner. At dette er tema for en selvvalgt studentoppgave betrakter vi som et fortjenstfullt eksempel til etterfølgelse.

Ombruk og etterbruk er det motsatte av forbruk. Etterbruk og fjerning av oljeinstallasjoner i havet pågår allerede og oppgaven tar for seg mulige utnyttelser av en slik stålkonstruksjon. Metoden og analysen som er anvendt brukt gjennom prosessen er fantasifull og nyskapende og kan anvendes på andre planleggingsoppgaver. De viste bearbeidede løsningene er nødvendigvis noe overordnede, men juryen har likevel enstemmig valgt å gi årets pris til dette arbeidet.
_________________________________

Norske Arkitektstudenters Stålpris 2009 er tildelt:

Knut Gullbrand Borgen ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
for prosjektet "Farnes rasteplass".

Premie: Et diplom og kr. 20.000 samt en reise til ECCS’s konferanse i Barcelona,Spania

Studentens prosjektbeskrivelse:
Prosjektet søker å tilgjengeliggjøre fjorden samt å gi de reisene varierte plasser å raste ved i nær kontakt med vannet.

Tomten består hovedsaklig av grove steinmasser mellom riksvegen og fjorden. Massene utgjør selv rasteplassen, mens stålet gir plassen dens form og romlige kvaliteter. Det er verken lagt til eller fjernet masser.

I behandlingen av massene benyttes stålets egenskaper i forhold til trykk- og strekkrefter. Ni runde trau av rustfritt stålgitter fylles med steinmasse. Valsede rustfrie stålplater monteres mellom trauene. Plassen fylles så med stein og grusmasser. Platene og gitteret er avsluttet én meter over grusdekket med et langsgående 50 mm rustfritt stålrør. Et vertikalt flattstål skiller grusplassen fra parkeringsplassen, som er asfaltert.

Toalettbygget består av to vanger av stålgitter med stein mellom. Vangene er bundet sammen med ståltråd. Mot fjorden er steinmassene i veggen grove for å gi lysinnslipp mellom steinene, mens de inn mot plassene er finere for å hindre innsyn. Knekte plater av sort stål utgjør taket. Et av toalettene er universelt utformet. Stablede trestokker utgjør benker og bord.

Juryens uttalelse:
”Studenten har tatt for seg en interessant situasjon, nemlig møtet mellom land og vann i en vakker vestelandsfjord. Rustfrie plater og gitter som er satt vertikalt, lager et nytt landskap med odder og bukter. Stålmaterialet er brukt med fantasi og konstruktiv forståelse. Prosjektet er enkelt og klart fremstilt.”


>>> Pressemelding her
>>> Presentasjon her: Farnes rasteplass (8 Mb)
_________________________________

Norske Arkitektstudenters Stålpris 2007 er tildelt:
Isak Johan Iversen ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
for prosjektet "Ny bro over Drammenselva"

Premie: Et diplom og kr. 20.000 samt en reise til ECCS’s konferanse i Luxembourg

Utdrag fra prosjektet: Ny bybro over Drammenselva for fotgjengere og kollektivtrafikk

Hovedgrep
Elvens bredde er ca. 180m, broen spenner 260m. Mot nord ligger Bragernes Torg og mot syd ligger Strømsø Torg. Begge torgene strekker seg ned mot elven. Hovedgrepet har vært å binde torgene sammen og la brukerne oppleve elven og fjellene “uforstyrret”. Det har derfor vært et mål å gi brobanen et rolig og enkelt utrykk. På veien over broen finnes det benker for de med såre bein, 60-meter løpebane for de spreke og paradishopp til dem som ikke klarer å stå i ro. Ved promenade langs elvebreddene, eller som tilreisende i tog og bil, kan man se bærekonstruksjonen. Rørene som holder broen oppe vil til sammen lage en kompleks geometri som forandrer seg når man beveger seg mot dem.

Konstruksjonen
Det er valgt å benytte de eksisterende brokarene. Bærekonstruksjonen er satt sammen av enkle stålrør Ø200 mm. Til sammen med brobanen danner de en stiv ramme i begge retninger. Brobanen er bygget opp av flattstål med tverrskott. Konstruksjonen er lukket slik at det kan benyttes avfuktingsanlegg. Stålkonstruksjon i brobanen er valgt for å få et lavt tverrsnitt, samt at det blir mulig å prefabrikkere elementer, noe som vil gi et presist utrykk og forhåpentligvis lave byggekostnader. Rekkverket er bygget opp av valsede stålplater og bøyet for å gi ly for vinden. Alt synelig stål fra brobanen, rekkverk, benker og veidelere er tenkt i oljebrentstål. Håndløper er av rustfritt stål.

Juryens uttalelse:
”Studenten har klart å gjennomføre ideen om den enkle, rolige bru på en klar og overbevisende måte. Søylesystemet med rader av runde stålrør som vris 90º gir et elegant og karakteristisk uttrykk. Arbeidsmodellen er spesielt interessant og godt utført.”

>>> Pressemelding her
>>> Presentasjon her: Ny bro over Drammenselva
_________________________________

Norske Arkitektstudenters Stålpris 2005 er tildelt:
Anders Espen Bærheim ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo for prosjektet "P(t)ower of the rings"

Premie: Et diplom og kr. 20.000 samt en reise til ECCS’s konferanse i Nice, Frankrike

Prosjektet:
Prosjektet viser et ca. 14 m. høyt tårn med en eliptisk grunnflate. 4 søyler av stålrør holder 5 etasjeskiller av ringer, I-bjelker og rister, og det hele er avstivet med skråstilte ringer. Alle rør har diameter 139,7 mm og ulik godstykkelse. Alle sammenføyninger er gjort med knutepunkter i støpegods. Total stålvekt er ca. 3,8 tonn. Tårnet inneholder tre lukkete rom, hver med sin egen karakter, samt to åpne plattformer som nås vis en stige.

Juryens uttalelse:
"Studenten har hatt store ambisjoner, og har gjennomført disse på en analytisk og klar måte. Knutepunktenes problematikk er godt belyst. Prosjektet er usedvanlig godt fremstilt både i tegning og modell."

>>> Pressemelding her
>>> Presentasjon her: P(t)ower of the Rings

Ekstra priser er tildelt:
Emma Helin og Mari Kråkenes, ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Premie: Reise og opphold til ECCS’s konferanse i Nice, Frankrike

Virvlar i Akerselven (Emma Helin)

Prosjektet består av 19 kvadratiske stålelementer i form av rammer på 3 x 3 m og ca. 40 – 50 cm høye, de er montert på hverandre og samtidig vridd slik at det oppstår en spirallignende form, som hviler på fire fundamentbein. Spiralen kan bestiges med forsiktighet etter at man har ankommet øya via en liten bro og seks trinnplater av samme konstruksjon.

>>> Presentasjon her: Virvlar i Akerselven


Mecano (Mari Kråkenes)

Prosjektet kombinerer på en interessant måte en plattform under tak på øya med en bro. Øya berøres minst mulig av konstruksjoner og plattformen har en naturlig og beskjeden høyde over terrenget. Den 13 m lange kurvede bro er dekket med treplanker, og fører frem til en baldakin av bølget plast. Konstruksjonen er basert på stålrør i form av fagverk, montert på stedet.

>>> Presentasjon her: Mecano

X

Annonser
Norsk Stål
Tibnor
EDR_MEDESO
Weld_IT
Ledig annonseplass
Sertifiserte medlemsforetak

EKSTERNE NYHETEREldre nyheter HER