Seminar om edle metaller

Dato: 29-09-2016-29-09-2016 | Påmeldingsfrist: 23-09-2016

For bærende konstruksjoner onshore og offshore har det de senere år blitt tatt i bruk stadig nye materialtyper for bl. a. å redusere vedlikeholdskostnader, fremheve arkitektoniske effekter etc. Dette seminaret vil omhandle Rustfrie stål, Duplex, Super Duplex, Titan og Corten.

Det vil bli lagt vekt på å gjennomgå sammenligninger med normale karbonstål for materialegenskaper som fastheter, sveisbarhet, korrosjonsegenskaper etc. Det er også planlagt å ha med informasjon om aktuelle design regler for rustfrie stål samt design mht utmatting for de aktuelle materialene. Seminaret er aktuelt for alle som jobber med beregning og fabrikasjon av bærekonstruksjoner i stål. Det er også aktuelt  for Piping og rørkonstruksjoner.

------------------------------------------------

Program

Kl. 10.00 Registrering

Kl. 10.30 Rustfrie stål, Duplex og Super Duplex
- egenskaper og anvendelsesområder
ved Gustav Heiberg, DNV GL

Kl. 11.45 Titan som konstruksjonsmateriale
- egenskaper og anvendelsesområder
ved Gustav Heiberg, DNV GL

Kl. 12.30 Lunch

Kl. 13.30 Rusttregt stål (Corten)
- egenskaper og anvendelsesområder
- design av detaljer og innfestinger
ved Stefan Climent, Market Development Manager, Ruukki Construction

Kl. 14.30 Dimensjonering av rustfrie stål
- iht NS-EN 1993-1-4 ved Dr. Ing. Bjørn Aasen, Norconsult

Kl. 15.15 Utmattingsstyrke – dominerende faktorer
- rustfriestål og titan - utmatting
- sveisebetingelser, sveisekvalitet
- dimensjoneringsstandarder
ved Prof. Per J. Haagensen

Kl. 16.00 Slutt

------------------------------------------------

Praktiske opplysninger

Tid: Torsdag 29. september 2016

Sted: Felix Konferansesenter, Aker Brygge, Oslo

Deltageravgift: (inkl. lunsj og 2 kaffepauser)
kr. 4.900 for medlemmer i NFS og Norsk Stålforbund 
kr. 5.900 for ikke-medlemmer

Kvantumsrabatter (betinger samlet påmelding): minimum 5 påmeldte: 10% rabatt

Hotell:Den enkelte må selv bestille hotellrom

Dokumenter: Kurskompendium: Kurset inkluderer e-kurskompendium
Standarder: Bestillesav den enkelte fra Standard Norge.

Administrasjon:
NFS sekretariat
Norsk Stålforbund,
Telefon: 41 02 15 98,
e-post: post@stalforbund.com

NB! Påmeldingsfrist: fredag 23. september 2016

Annonser
Norsk Stål
Tibnor
EDR_MEDESO
Weld_IT
Ledig annonseplass
Sertifiserte medlemsforetak

EKSTERNE NYHETEREldre nyheter HER