Samvirkekonstruksjoner av stål og betong

Dato: 28-03-2017-28-03-2017 | Påmeldingsfrist: 23-03-2017

Dette kurset omhandler analyse og dimensjonering av samvirke -bjelker og -søyler, samt samvirkeplater, av stål og betong i henhold til NS-EN 1994 (Eurokode 4).

Samvirkekonstruksjoner av stål og betong anvendes i økende grad i en rekke konstruksjoner, men de viktigste anvendelsene finnes i broer og bygninger. Målsettingen bak samvirkekonstruksjonene er å koble de ulike materialkomponenter på en slik måte at man får en kostnadseffektiv konstruksjon. Dette innebærer for eksempel at betongplaten i en etasjeskiller eller et brodekke utnyttes både i platebøyning og som skive i samvirke med en underliggende stålbjelke.

Forelesere: Professor Per Kristian Larsen og professor Arne Aalberg, Institutt for konstruksjonsteknikk, NTNU

PROGRAM

08.30 Registrering

Program

08.45 Orientering om Eurokodene
- Oversikt
- Nasjonale tilleggsdokumenter 

09.00 Generelt om samvirkekonstruksjoner

09.15 Prosjektering og beregningsgrunnlag
- Aktuelle standarder
- Materialmodellering
- Effektive flensbredder

09.45 Beregningsmetoder 
- Analysemetoder 
- Tverrsnittsklassifisering

10.15 Kaffepause

10.30 Tverrsnittskapasitet av bjelker 
- Plastisk kapasitet
- Elastisk kapasitet
- Skjærkraftkapasitet
- Interaksjon av krefter
- Vipping av bjelker
- Nedbøyninger

12.30 Lunsj

13.30 Dybler

14.00 Samvirkesøyler
- Generelt
- Tverrsnittskapasiteter
- Knekning
- Dimensjonering av bjelkesøyler

15.00 Kaffepause

15.15 Samvirkesøyler (fortsetter)

15.30 Samvirkeplater

16.00 Branndimensjonering

17.00 Slutt

------------------------------------------------

Praktiske opplysninger

Tid: Tirsdag 28. mars 2016

Sted: Felix Konferansesenter, Aker Brygge, Oslo

Deltageravgift: (inkl. lunsj og 2 kaffepauser)
kr. 5.900 for medlemmer i NFS og Norsk Stålforbund 
kr. 6.900 for ikke-medlemmer

For søknad om medlemskap, send epost til: post@stalforbund.com

Hotell: Den enkelte må selv bestille hotellrom

Dokumenter:
Kurskompendium: Kurset inkluderer e-kurskompendium
Standarder: Bestilles av den enkelte fra Standard Norge.

Administrasjon:
Norsk Stålforbund, Telefon: 41 02 15 98, e-post: post@stalforbund.com

NB! Påmeldingsfrist: torsdag 23. mars - kl 16.00

 

Påmeldingsskjema

Kontaktperson

Fakturaadresse


Jag melder på følgende personer (for- og etternavn): **

SPAM-beskyttelse!
Fyll i svaret på følgende, i ruten ovenfor, for å fullføre din påmelding, hva blir 4-1?

Vilkår

Dersom avbestilling skjer etter påmeldingsfristens utløp, må full avgift betales. Kun skriftlig avbestilling, som er bekreftet mottatt av Norsk Stålforbund godtas. Ved avbestilling pga. sykdom, ber vi om at legeattest fremlegges. Hvis ikke, må full avgift betales.


* Obligatoriske felt.
** Minst en deltaker må angis! Glem ikke deg selv dersom du skal delta.
Annonser
Norsk Stål
Tibnor
EDR_MEDESO
Svetsansvarig
Ledig annonseplass
Sertifiserte medlemsforetak

EKSTERNE NYHETEREldre nyheter HER