Samvirkekonstruksjoner av stål og betong

Dato: 28-03-2017-28-03-2017 | Påmeldingsfrist: 23-03-2017

Dette kurset omhandler analyse og dimensjonering av samvirke -bjelker og -søyler, samt samvirkeplater, av stål og betong i henhold til NS-EN 1994 (Eurokode 4).

Samvirkekonstruksjoner av stål og betong anvendes i økende grad i en rekke konstruksjoner, men de viktigste anvendelsene finnes i broer og bygninger. Målsettingen bak samvirkekonstruksjonene er å koble de ulike materialkomponenter på en slik måte at man får en kostnadseffektiv konstruksjon. Dette innebærer for eksempel at betongplaten i en etasjeskiller eller et brodekke utnyttes både i platebøyning og som skive i samvirke med en underliggende stålbjelke.

Forelesere: Professor Per Kristian Larsen og professor Arne Aalberg, Institutt for konstruksjonsteknikk, NTNU

PROGRAM

08.30 Registrering

Program

08.45 Orientering om Eurokodene
- Oversikt
- Nasjonale tilleggsdokumenter 

09.00 Generelt om samvirkekonstruksjoner

09.15 Prosjektering og beregningsgrunnlag
- Aktuelle standarder
- Materialmodellering
- Effektive flensbredder

09.45 Beregningsmetoder 
- Analysemetoder 
- Tverrsnittsklassifisering

10.15 Kaffepause

10.30 Tverrsnittskapasitet av bjelker 
- Plastisk kapasitet
- Elastisk kapasitet
- Skjærkraftkapasitet
- Interaksjon av krefter
- Vipping av bjelker
- Nedbøyninger

12.30 Lunsj

13.30 Dybler

14.00 Samvirkesøyler
- Generelt
- Tverrsnittskapasiteter
- Knekning
- Dimensjonering av bjelkesøyler

15.00 Kaffepause

15.15 Samvirkesøyler (fortsetter)

15.30 Samvirkeplater

16.00 Branndimensjonering

17.00 Slutt

------------------------------------------------

Praktiske opplysninger

Tid: Tirsdag 28. mars 2016

Sted: Felix Konferansesenter, Aker Brygge, Oslo

Deltageravgift: (inkl. lunsj og 2 kaffepauser)
kr. 5.900 for medlemmer i NFS og Norsk Stålforbund 
kr. 6.900 for ikke-medlemmer

For søknad om medlemskap, send epost til: post@stalforbund.com

Hotell: Den enkelte må selv bestille hotellrom

Dokumenter:
Kurskompendium: Kurset inkluderer e-kurskompendium
Standarder: Bestilles av den enkelte fra Standard Norge.

Administrasjon:
Norsk Stålforbund, Telefon: 41 02 15 98, e-post: post@stalforbund.com

NB! Påmeldingsfrist: torsdag 23. mars - kl 16.00

 

Annonser
Norsk Stål
Tibnor
EDR_MEDESO
Weld_IT
Ledig annonseplass

EKSTERNE NYHETEREldre nyheter HER