Prosjektering og utførelse av Aluminiumskonstruksjoner

Dato: 09-11-2017-09-11-2017 | Påmeldingsfrist: 06-11-2017

Omhandler:
• NS-EN 1999-1-1 (Eurocode 9)
• NS-EN 1090-3 (utførelse)
• Norsok regler for offshore

Omtale

Aluminium har lav vekt og stor styrke. Det kan derfor gi store fordeler ved riktig bruk i bærende konstruksjoner. Moderne produksjonsmetoder gjør det mulig med et bredt spekter av profiltyper, og det øker derfor anvendeligheten. Aluminium kan også gi en fleksibel og effektiv utførelse pga nye sammenføyningsmetoder. Den gjeldende standarden for prosjektering, NS-EN 1999-1-1, Eurocode 9, vil være en sentral  del av kurset sammen med standarden for utførelse, NS-EN 1090-3. Kurset er aktuelt for alle som jobber med aluminiumskonstruksjoner i både onshore og offshore industrien.

Kurset vil foreleses av Steinar Lundberg, Hydal Aluminium Profiler (foruten punktet om profiler).

Program

08.30 : Registrering og kaffe

09.00 : Innledning
• Eksempler på aluminiumskonstruksjoner

09.15 : Enkel Materialteknologi for Aluminium
• Legeringer
• Tilstander
• Mekaniske egenskaper

09.45 : Profiler (foreleses av Roy Blien, Hydal Aluminium Profiler)
• Ekstrudering
• Design muligheter

10.15 : Kaffepause

10.30 : Standarder for Aluminiumskonstruksjoner
• Eurocode 9 / EN 1999-1-1 (Prosjektering og beregning)
• EN 1090-3 (Utførelse)
• Norsok (Standard for bruk Offshore)

11:00 :Beregning iht Eurocode 9/ NS-EN-1999-1-1
• Dimensjoneringsprinsipper
• Beregningsmetoder
• Beregning av bjelker
• Beregning av søyler

12.30 : Lunsj

13.30 : Sammenføyninger, design og utførelse
• Sveiste forbindelser
• Skrudde forbindelser

14.30 : Utførelse iht  NS-EN 1090-3
• Konstruktørens ansvar i prosjekt spesifikasjonen
• Utførelsesklasser
• Toleranser
• Krav til kontroll

15.00 : Kaffepause

15.45 : Utførelse iht  NS-EN 1090-3 (fortsetter)

16.30 : Oppsummering

17.00 : Slutt

--------------------------------------------------------------------------------

Praktiske opplysninger

Tid: Torsdag 9. november 2017

Sted: Felix Konferansesenter, Aker Brygge, Oslo

Deltageravgift: (inkl. lunsj og 2 kaffepauser)
kr. 4.900 for medlemmer i NFS og Norsk Stålforbund
kr. 5.400 for ikke-medlemmer

Kvantumsrabatt (betinger samlet påmelding): minimum 5 påmeldte: 10% rabatt

Hotell: Den enkelte må selv bestille hotellrom

Dokumenter:
Kurskompendium: Kurset inkluderer e-kurskompendium.
De refererte standarder er ikke nødvendig for å være med på kurset.
For de som likevel ønsker disse, så kan de bestilles på www.standard.no 

Administrasjon:
Norsk Stålforbund
Tel. 41 02 15 98
E-post: post@stalforbund.com

Påmeldingsfrist: mandag 6. november - kl. 1600

 

Påmeldingsskjema

Kontaktperson

Fakturaadresse


Jag melder på følgende personer (for- og etternavn): **

SPAM-beskyttelse!
Fyll i svaret på følgende, i ruten ovenfor, for å fullføre din påmelding, hva blir 4-1?

Vilkår

Dersom avbestilling skjer etter påmeldingsfristens utløp, må full avgift betales. Kun skriftlig avbestilling, som er bekreftet mottatt av Norsk Stålforbund godtas. Ved avbestilling pga. sykdom, ber vi om at legeattest fremlegges. Hvis ikke, må full avgift betales.


* Obligatoriske felt.
** Minst en deltaker må angis! Glem ikke deg selv dersom du skal delta.
Annonser
Norsk Stål
Tibnor
EDR_MEDESO
Weld_IT
Ledig annonseplass
Sertifiserte medlemsforetak

EKSTERNE NYHETEREldre nyheter HER