Prosjektering av stålkonstruksjoner iht Eurokode 3 / NS-EN 1993

Dato: 21-11-2016-22-11-2016 | Påmeldingsfrist: 17-11-2016

• Allmenne regler og regler for bygninger iht NS-EN-1993, del 1-1
• Forbindelsesmidler iht NS-EN-1993, del 1-8
• Platekonstruksjoner iht NS-EN-1993, del 1-5
• Samvirkesøyler av stål og betong iht NS-EN-1994, del 1
• Kranbanebjelker iht NS-EN-1993, del 6

Forelesere: Professor Per Kristian Larsen og Professor Arne Aalberg, NTNU

Omtale

EN 1993 del 1-1, Allmenne regler og regler for bygninger, definerer beregningsgrunnlaget for prosjektering av stålkonstruksjoner etter innføringen av Eurokode 3 i Europa.

NS-EN 1993 del 1-1, med nasjonalt tillegg, er gyldig norsk standard for prosjektering av stålkonstruksjoner som skal oppføres i Norge. Standarden inneholder regler for beregning av bjelker, søyler og rammekonstruksjoner.

Kurset er supplert med beregningsregler for sveise- og bolteforbindelser, kranbanebjelker og samvirkesøyler av stål og betong for å danne grunnlag for en helhetlig beregning iht Eurokode 3.

Kurset henvender seg til alle som prosjekterer stålkonstruksjoner i Norge.

--------------------------------------------------------------------------------

Program

Dag 1

08.30 : Registrering  

09.00 : Orientering om kurset og Eurokodene

NS-EN 1993-1-1

09.15 : Konstruksjonsstål og materialegenskaper
- Stålsorter og stålkvaliteter
- Slagseighet og sprøbrudd
- Innføring i plastisitetsteorien (grenseteoremer)

10.15 : Kaffepause

10.30 : Konstruksjonsstål (fortsetter)

11.00 : Konstruksjonsanalyser
- 1. og 2. ordens analyse
- Avstivninger
- Tverrsnittsklassifisering

12.00 : Tverrsnittskapasitet
- Elastisk og plastisk kapasitet
- Interaksjon mellom snittkrefter

12.30 : Lunsj

13.30 : Tverrsnittskapasitet (fortsetter)

14.00 : Kapasitet av staver og rammer
- Knekking av staver og rammer
- Vipping av bjelker
- Kapasitet av bjelke-søyler

14.30 : Kaffepause

NS-EN 1993-1-8

14.45 : Forbindelsesmidler
- Skruer og sveiser
- Skrue- og sveisegrupper

16.30 : Slutt dag 1

--------------------------------------------------------------------------------

Dag 2

NS-EN 1993-1-5

09.00 : Platekonstruksjoner
- Elastisk plateknekking
- Overkritisk kapasitet
- Kapasitet av platebærere

10.45 : Kaffepause

NS-EN 1994-1-1

11.00 : Dimensjonering av samvirkesøyler
- Kapasitet av tverrsnitt
- Innføring av laster

12.30 : Lunsj

13.30 : Samvirkesøyler (fortsetter)

14.30 : Kaffepause

NS-EN 1993-6

14.45 : Kranbanebjelker

15.30 : Spørsmål og avslutning

16.00 : Slutt dag 2

--------------------------------------------------------------------------------

Praktiske opplysninger

Tid:
21 -22. november 2016

Sted:
Felix Konferansenter, Aker Brygge, Oslo

Deltageravgift: (inkl. lunsj og kompendier)
kr. 9.200 for medlemmer i NFS og Norsk Stålforbund
kr. 9.700 for ikke-medlemmer

Kvantumsrabatter (betinger samlet påmelding):
minimum 5 påmeldte: 10% rabatt

Hotell:
Den enkelte må selv bestille hotellrom

Dokumenter:
Kurskompendium: Kurset inkluderer e-kurskompendium
Standarder: Disse bestilles av den enkelte fra Standard Norge.

Administrasjon:
Norsk Stålforbund
NFS sekretariat
post@stalforbund.com
Tel. 41 02 15 98

Påmeldingsfrist: 17. november - kl. 1600

Annonser
Norsk Stål
Tibnor
EDR_MEDESO
Weld_IT
Ledig annonseplass

EKSTERNE NYHETEREldre nyheter HER