Prosjektering av stålkonstruksjoner ihht Eurokode 3

Dato: 28-11-2017-29-11-2017 | Påmeldingsfrist: 16-11-2017

• Allmenne regler og regler for bygninger iht NS-EN-1993, del 1-1
• Forbindelsesmidler iht NS-EN-1993, del 1-8
• Platekonstruksjoner iht NS-EN-1993, del 1-5
• Samvirkesøyler av stål og betong iht NS-EN-1994, del 1
• Kranbanebjelker iht NS-EN-1993, del 6

KURSET ER KANSELLERT PGA FOR FÅ DELTAKERE

Kurset holdes på norsk

Forelesere: Professor Per Kristian Larsen og Professor Arne Aalberg, NTNU  

____________________

Omtale

NS-EN 1993 del 1-1, Allmenne regler og regler for bygninger, definerer beregningsgrunnlaget for prosjektering av stålkonstruksjoner etter innføringen av Eurokode 3 i Europa.

Denne standarden, med nasjonalt tillegg, er gyldig norsk standard for prosjektering av stålkonstruksjoner som skal oppføres i Norge. Standarden inneholder regler for beregning av bjelker, søyler og rammekonstruksjoner.

Kurset er supplert med beregningsregler for sveise- og bolteforbindelser, kranbanebjelker og samvirkesøyler av stål og betong for å danne grunnlag for en helhetlig beregning iht Eurokode 3.

Kurset henvender seg til alle som prosjekterer stålkonstruksjoner i Norge. ________________________________________

Program Dag 1

08.30 : Registrering

NS-EN 1993-1-1

09.00 : Orientering om kurset og Eurokodene

09.15 : Konstruksjonsstål og materialegenskaper
- Stålsorter og stålkvaliteter
- Slagseighet og sprøbrudd
- Innføring i plastisitetsteorien (grenseteoremer)

10.15 : Kaffepause

10.30 : Konstruksjonsstål (forts)

11.00 : Konstruksjonsanalyser
- 1. og 2. ordens analyse
- Avstivninger
- Tverrsnittsklassifisering

12.00 : Tverrsnittskapasitet
- Elastisk og plastisk kapasitet
- Interaksjon mellom snittkrefter

12.30 : Lunsj

13.30 : Tverrsnittskapasitet (forts)

14.00 : Kapasitet av staver og rammer
- Knekking av staver og rammer
- Vipping av bjelker
- Kapasitet av bjelke-søyler

14.30 : Kaffepause

NS-EN 1993-1-8

14.45 : Forbindelsesmidler
- Skruer og sveiser
- Skrue- og sveisegrupper

16.30 : Slutt dag 1

_____________

Program Dag 2

NS-EN 1993-1-5

09.00 : Platekonstruksjoner
- Elastisk plateknekking
- Overkritisk kapasitet
- Kapasitet av platebærere

10.45 : Kaffepause

NS-EN 1994-1-1

11.00 : Dimensjonering av samvirkesøyler
- Kapasitet av tverrsnitt
- Innføring av laster

12.30 : Lunsj

13.30 : Samvirkesøyler (forts)

14.30 : Kaffepause

NS-EN 1993-6

14.45 : Kranbanebjelker

15.30 : Spørsmål og avslutning

16.00 : Slutt dag 2

________________________________________

Praktiske opplysninger

Tid: 28 - 29. november 2017

Sted: Felix Konferansenter, Aker Brygge, Oslo

Deltageravgift:
kr. 8.900 for medlemmer i NFS og Norsk Stålforbund
kr. 9.900 for ikke-medlemmer

Kvantumsrabatter (betinger samlet påmelding): minimum 5 påmeldte: 10% rabatt

Hotell: Den enkelte må selv bestille hotellrom

Dokumenter:
Kurset inkluderer e-kurskompendium
Standarder: Disse bestilles av den enkelte fra Standard Norge.

Administrasjon:
Norsk Stålforbund NFS sekretariat post@stalforbund.com Tel. 41 02 15 98

Påmeldingsfrist: 24. november - kl. 1600

Annonser
Norsk Stål
Tibnor
EDR_MEDESO
Weld_IT
Ledig annonseplass
Sertifiserte medlemsforetak

EKSTERNE NYHETEREldre nyheter HER