Prosjektering av stålkonstruksjoner for seismisk påvirkning (jordskjelv)

Dato: 14-03-2017-14-03-2017 | Påmeldingsfrist: 10-03-2017

Prosjektering av stålkonstruksjoner for seismisk påvirkning i henhold til Eurokode 8 / NS-EN 1998, med eksempler på dimensjonering av bygninger i Norge med hensyn på jordskjelv.

Forelesere
Forelesere er Emrah Erduran, NJF/Rambøll Norge og Farzin Shahrokhi, Dr. Tech. Olav Olsen. Kurset holdes på engelsk med forklaringer på norsk.

Omtale
Konstruksjoner på land (og offshore) i Norge skal beregnes og dimensjoneres for jordskjelv.

Dette kurset vil i tillegg til å gi de grunnleggende regler for jordskjelvdimensjonering også gi en mer detaljert innføring i de nye prosjekteringsreglene for laster fra seismiske påvirkninger i henhold til Eurokode 8: NS-EN 1998 Prosjektering av konstruksjoner for seismisk påvirkning.

Prosjektering mhp jordskjelv kan optimaliseres gjennom valg av riktig design og ved å dimensjonere med duktile knutepunkter. Dette er et viktig konkurranseaspekt, og noe som vil gi en rimeligere konstruksjon.

Målgruppe
Kurset henvender seg primært til prosjekterende ingeniører.

-----------------------------------------  

Program

Part 1 – Rules and seismic analyses

08:30 Registrering

09:00 General design rules & Eurocode 8
v/ Emrah Erduran

09:30 Design principles for seismic resistance structures (conceptual design)
v/ Emrah Erduran

10:30 Kaffepause

10:45 Calculation of seismic actions according to Eurocode 8 - Lateral Force Method of Analysis - Modal Response Spectrum Analysis
v/ Emrah Erduran

12:00 Lunsj

13:00 Design criteria and rules for steel structures in Eurocode 8
v/ Farzin Shahrokhi

14:30 Kaffepause

Part 2 – Design of steel buildings in Norway

14.45 Case study no. 1
v/ Farzin Shahrokhi

15:30 Case study no. 2
v/ Farzin Shahrokhi

16:15 Discussion

16.30 End

-----------------------------------------  

Praktiske opplysninger

Tid: Tirsdag 14. mars 2017

Sted: Felix Konferansesenter, Aker Brygge, Oslo

Deltageravgift: (inkl. lunsj og 2 kaffepauser)
kr. 5.900 for medlemmer i NFS og Norsk Stålforbund 
kr. 6.900 for ikke-medlemmer

For søknad om medlemskap, send epost til: post@stalforbund.com

Hotell: Den enkelte må selv bestille hotellrom

Dokumenter: Kurskompendium: Kurset inkluderer e-kurskompendium
Standarder: Bestilles av den enkelte fra Standard Norge.

Administrasjon: Norsk Stålforbund, Telefon: 41 02 15 98, e-post: post@stalforbund.com

NB! Påmeldingsfrist: torsdag 9. mars, kl 16.00

 

Påmeldingsskjema

Kontaktperson

Fakturaadresse


Jag melder på følgende personer (for- og etternavn): **

SPAM-beskyttelse!
Fyll i svaret på følgende, i ruten ovenfor, for å fullføre din påmelding, hva blir 4-1?

Vilkår

Dersom avbestilling skjer etter påmeldingsfristens utløp, må full avgift betales. Kun skriftlig avbestilling, som er bekreftet mottatt av Norsk Stålforbund godtas. Ved avbestilling pga. sykdom, ber vi om at legeattest fremlegges. Hvis ikke, må full avgift betales.


* Obligatoriske felt.
** Minst en deltaker må angis! Glem ikke deg selv dersom du skal delta.
Annonser
Norsk Stål
Tibnor
EDR_MEDESO
Svetsansvarig
Ledig annonseplass
Sertifiserte medlemsforetak

EKSTERNE NYHETEREldre nyheter HER