Prosjektering av stålkonstruksjoner for seismisk påvirkning (jordskjelv)

Dato: 14-03-2017-14-03-2017 | Påmeldingsfrist: 10-03-2017

Prosjektering av stålkonstruksjoner for seismisk påvirkning i henhold til Eurokode 8 / NS-EN 1998, med eksempler på dimensjonering av bygninger i Norge med hensyn på jordskjelv.

Forelesere
Forelesere er Emrah Erduran, NJF/Rambøll Norge og Farzin Shahrokhi, Dr. Tech. Olav Olsen. Kurset holdes på engelsk med forklaringer på norsk.

Omtale
Konstruksjoner på land (og offshore) i Norge skal beregnes og dimensjoneres for jordskjelv.

Dette kurset vil i tillegg til å gi de grunnleggende regler for jordskjelvdimensjonering også gi en mer detaljert innføring i de nye prosjekteringsreglene for laster fra seismiske påvirkninger i henhold til Eurokode 8: NS-EN 1998 Prosjektering av konstruksjoner for seismisk påvirkning.

Prosjektering mhp jordskjelv kan optimaliseres gjennom valg av riktig design og ved å dimensjonere med duktile knutepunkter. Dette er et viktig konkurranseaspekt, og noe som vil gi en rimeligere konstruksjon.

Målgruppe
Kurset henvender seg primært til prosjekterende ingeniører.

-----------------------------------------  

Program

Part 1 – Rules and seismic analyses

08:30 Registrering

09:00 General design rules & Eurocode 8
v/ Emrah Erduran

09:30 Design principles for seismic resistance structures (conceptual design)
v/ Emrah Erduran

10:30 Kaffepause

10:45 Calculation of seismic actions according to Eurocode 8 - Lateral Force Method of Analysis - Modal Response Spectrum Analysis
v/ Emrah Erduran

12:00 Lunsj

13:00 Design criteria and rules for steel structures in Eurocode 8
v/ Farzin Shahrokhi

14:30 Kaffepause

Part 2 – Design of steel buildings in Norway

14.45 Case study no. 1
v/ Farzin Shahrokhi

15:30 Case study no. 2
v/ Farzin Shahrokhi

16:15 Discussion

16.30 End

-----------------------------------------  

Praktiske opplysninger

Tid: Tirsdag 14. mars 2017

Sted: Felix Konferansesenter, Aker Brygge, Oslo

Deltageravgift: (inkl. lunsj og 2 kaffepauser)
kr. 5.900 for medlemmer i NFS og Norsk Stålforbund 
kr. 6.900 for ikke-medlemmer

For søknad om medlemskap, send epost til: post@stalforbund.com

Hotell: Den enkelte må selv bestille hotellrom

Dokumenter: Kurskompendium: Kurset inkluderer e-kurskompendium
Standarder: Bestilles av den enkelte fra Standard Norge.

Administrasjon: Norsk Stålforbund, Telefon: 41 02 15 98, e-post: post@stalforbund.com

NB! Påmeldingsfrist: torsdag 9. mars, kl 16.00

 

Annonser
Norsk Stål
Tibnor
EDR_MEDESO
Weld_IT
Ledig annonseplass
Sertifiserte medlemsforetak

EKSTERNE NYHETEREldre nyheter HER