Prosjektering av offshore stålkonstruksjoner for løfteoperasjoner

Dato: 29-11-2017-29-11-2017 | Påmeldingsfrist: 16-11-2017

• Myndighetskrav, regelverk, standarder og retningslinjer
• Sertifisering & sakkynig kontroll
• CE-merking
• Løfteinnretninger og løfteredskaper
• Fundamenter/oppheng for løfteinnretninger
• Interne løft på installasjoner
• Faste festepunkt for løfteinnretning vs. temporært
• Løft og løfteutstyr iht NORSOK R-002

KURSET ER KANSELLERT PGA FOR FÅ DELTAKERE

Tid: Onsdag 29. november 2017
Sted: Felix konferansesenter, Aker brygge, Oslo

Omtale

I forbindelse med løfteoperasjoner innenfor petroleumsvirksomheten i Norge er det utarbeidet regelverk som skal dekke alle typer løft, lette og tunge, både til havs, ved land og på land, fra både flyttbare enheter (eks. forsyningsskip, lektere, kranfartøy) og faste enheter (eks. dekkskran, kaikran) til bunnfaste- og flytende installasjoner og undervannsinstallasjoner. Videre finnes det regelverk som dekker interne løft på installasjoner.

Kurset omhandler prosjektering av løfteutstyr innenfor norsk petroleumsvirksomhet. Det vil bli gitt en innføring i NORSOK R-002. Utvalgte temaer i R-002 vil bli gjennomgått som anses som viktige for prosjektering av konstruksjoner med hensyn på løfteoperasjoner. Sikkerhetskrav og felles krav til løfteutstyr vil bli omtalt og prinsipper for materialhåndtering.

Aktuelle standarder vil være:
• NORSOK R-002 Lifting equipment
• NORSOK R-003 Safe use of lifting equipment
• NORSOK R-005 Safe use of lifting and transport equipment in onshore petroleum plants

Dette kurset henvender seg til personer som primært arbeider innenfor prosjektering av konstruksjoner i offshoreindustrien. Kursets formål er å gi en innføring av aktuelle regelverk og standarder for prosjektering med hensyn på løfteoperasjoner.

Vel møtt til et meget aktuelt og nyttig kurs !!! 

________________________   

Program

PROSJEKTERING AV LØFTEUTSTYR INNENFOR NORSK PETROLEUMSVIRKSOMHET,  NORSOK R-002, R-003 & R-005

08.00 Registrering og kaffe

08.30 Gyldighetsområde og generelt om NORSOK R-002
ved Stein Ove Dyngeland, Statoil

09.00 Generelle sikkerhetskrav og felles krav til løfteutstyr
-
NORSOK R-002 kapittel 4 og 5. Kraner
- NORSOK R-002 vedlegg G
ved Stein Ove Dyngeland, Statoil

10.00 Kaffepause

10.15 Flyttbare enheter (Portable Units)
-
NORSOK R-002 vedlegg F
ved Kato Øvestad, Tech Team Solutions AS

11.15 Prinsipper for materialhåndtering
- NORSOK R-002 vedlegg B
ved Stein Ove Dyngeland, Statoil

12.00  Lunsj

13.00 Fundamenter og oppheng, løfteører og tilhørende sjakler
- NORSOK R-002 vedlegg H og J
ved Kato Øvestad, Tech Team Solutions AS

13.45 Løfteredskap og løftekomponenter
- NORSOK R-002 vedlegg C
ved Knut Dorsey, W. Giertsen Services AS

14.45 Kaffepause

15.00 Sikker bruk av løfteutstyr
- kort innføring i NORSOK R-003 og R-005
ved Stein Ove Dyngeland, Statoil

17.00 Slutt

____________________

Praktiske opplysninger

Tid: Onsdag 29. november 2017, kl. 08:00 - 17:00

Sted: Felix Konferansesenter, Aker Brygge, Oslo

Deltageravgift: (inkl. lunsj og 2 kaffepauser)
kr. 6.500 for medlemmer i NFS og Norsk Stålforbund
kr. 7.500 for ikke-medlemmer

For søknad om medlemskap, send epost til: post@stalforbund.com

Hotell: Den enkelte må selv bestille hotellrom

Kursdokumenter:
Kurset inkluderer e-kurskompendium

Administrasjon:
NFS sekretariat / Norsk Stålforbund Tel. 41 02 15 98 E-post: post@stalforbund.com

Påmeldingsfrist:
fredag 24. november - kl. 1600

 

Annonser
Norsk Stål
Tibnor
EDR_MEDESO
Weld_IT
Ledig annonseplass
Sertifiserte medlemsforetak

EKSTERNE NYHETEREldre nyheter HER