Ikke-lineære analysemetoder (Nonlinear Analysis Methods)

Dato: 31-05-2017-01-06-2017 | Påmeldingsfrist: 26-05-2017

Offshore konstruksjoner, bro / fjordkryssinger og havbruk

- NORSOK N / DNV GL RP-standardene
- Grønn sjø / bølgeslag laster
- Fallende laster (Dropped Objects)
- Skipsstøt / isstøt
- Brann og eksplosjon

Omtale
Dette kurset har til hensikt å gi en kortfattet og helhetlig innføring i belastnings-og dimensjoneringsproblematikk knyttet til de mest aktuelle ulykkeslaster på oljeinstallasjoner slik som brann, eksplosjon, fallende laster og skipstøt, men også anvendelser på store bruer (fergefri E39) og havbrukskonstruksjoner. De mest aktuelle standarder for prosjektering av stålkonstruksjoner på norsk sokkel vil bli gjennomgått. NORSOK N-003 er nå oppdatert og utgitt i ny revisjon, og denne inneholder nye design kriterier for bl.a.skipsstøt og bølgekrefter som grønn sjø og slamminglaster. Dette vil bli gjennomgått på kurset.

Forelesere: Professor Jørgen Amdahl, NTNU og Sivilingeniør Tore Holmås og Toon De Jonge, Aker Solutions

Program (m/ forbehold om endringer)

31. mai

08.30: Registrering og kaffe

09.00: Generell orientering om  nye utgaver av regelverk
Norsok N-003 DNV GL RP C208 / DNV GL RP C204
v/ Jørgen Amdahl

09.30: Plastiske analysemetoder
- Flyteleddteori – bøyning og interaksjon moment/aksialkraft
- Mekanismeanalyse av bjelker og rammer 
  Flytelinjeanalyse av plater
- Bærekraft til plater, bjelker samt avstivede plater med membrankrefter ved store deformasjoner
- Forenklet modeller ved delvis aksiell fastholding
- Øvingseksempel: Sammenligning enkle modeller og  bjelke/plate/avstivede plater-analyse med USFOS , og LS-DYNA
v/ Jørgen Amdahl

11.15: Kaffepause

11.30: Skipsstøtsanalyse
- Enkle modeller for beregning av energiabsorpsjon
- Energiabsorpsjon ved lokal buling - interaksjon med mekanisme i bøyning
- Øvingseksempel: Energiabsorpsjon i stag og plattformben med forenklet metode og analyse med USFOS
- Statisk versus dynamisk analyse av skipsstøt
  Kapasitetsberegninger              
v/ Jørgen Amdahl

12.00: Lunsj

13.00: Skipsstøtsanalyse fortsetter
- Enkle modeller for analyse av ekstern kollisjonsmekanikk/sammenligning med fullstendig analyse - Dimensjoneringsprinsipper: Styrke-, fordelt energi -, duktilt design
- Kraft-deformasjonskurver for ulike skipsbauger
- Bruddkriterier for bjelker og plater
- Kapasitet av knutepunkt             

14.30: Kaffepause

14:45: Skipsstøtsanalyse fortsetter
Eksempler på kollisjonsanalyser: av dynamiske konstruksjoner:  Jack-up, Flytebroer og TLP  fjordkrysninger, store havbruksanlegg

15:10: Analyse av støt fra isflak og små isfjell
Enkle modeller og integrert analyse med LS-DYNA Modellering av materialegenskaper ved lave temperaturer (overgang til sprøbrudd)
v/ Jørgen Amdahl

15:30: Eksplosjonberegninger
- Enfrihetsgradsmodelling for analyse av eksplosjonsrespons
- Karakterisering av eksplosjonslaster ; Impuls- , dynamisk – og statisk responsregime
- Biggs responsdiagram, overgang til Bakers trykk-impulsdiagram(iso-skade kurve)
- Akseptkriterier mht duktilitet- monoton og syklisk last
- Øvingseksempel: Analyse av plater med eksplosjonslast -  forenklet modell og USFOS
- Eksempler på eksplosjonsberegninger /FLACS/ABAQUS Kapasitetsberegning av fagverk og plater
v/ Toon de Jonge

17:00: Slutt for dagen
______________

Program 1. juni

08.30: Eksplosjonberegninger fortsetter
- Ekvivalente stivheter og masser for bjelker for enfrihetsgradsanalyse
- Eksempler på eksplosjonsberegninger / Flacs
- Kapasitetsberegning av fagverk og plater

10.00: Eksplosjosnanalyse av rør-systemer  
- Modellering av rør og opplagersystem. Designprinsipper med hemnsyn på ALS. 
- Effekt av   indre trykk - modellering  
v/ Tore Holmås

11.15: kaffepause

11.30: Analyse av grønn sjø og væskeslag
- Enkle modeller kapasitetstmodellr for plater/avstivede plater og bærere ved store deformasjoner - Modellering for enfrihetsgradsanalyse
- Laster og væsker-kontsrukjsjon interaksjon (FSI)
- Eksempler på FSI beregninger med LS-DYNA og USFOS
- Øvingseksempel: Konstruksjonsrepons for bølgeslaglast USFOS
v/ Jørgen Amdahl

12.00: Lunsj

13:00: Brannanalyse
- Design kriterier
- Kort om brannlaster
- Forenklet modellering av branner
- Temperaturanalyse (stråling, konveksjon, ledning) - enkle modeller
- Modellering av passiv brannbeskyttelse
- Mekaniske egenskaper til stål ved høye temperaturer
v/ Tore Holmås og Jørgen Amdahl

13.45: Brannberegninger
- Konstruksjonsrespons-analyse – pushdown-konseptet
- Øvingseksempel: Analyse av reduksjon av bæreevnen som funksjon av branntid (pushdown-analyse) med USFOS
v/ Jørgen Amdahl         

14.30: Kaffepause

15:00: Fallende laster
- Design kriterier
- Enkle beregningsmetoder
- Modellering med kontakfjærer
v/ Jørgen Amdahl 

15:30: Statiske – og dynamiske analyser
- Modelleringsprinsipper for ikkelineær analyse med elementmetoden
   - Hensikt med analysen 
   - Hovedbærefunksjon til konstruksjon
   - Skall- versus bjelkemodell 
   - Elementnett
   - Modellering av avstivede plater
- Materialmodellering
- Ekvivalente formfeil
v/ Jørgen Amdahl

16.30 : Slutt på kurset

_____________________

Praktiske opplysninger

Tid: 31. mai - 1. juni 2017

Sted: Felix konferansesenter, Aker brygge, Oslo

Deltageravgift:
kr. 7 900 for medlemmer i NFS og Norsk Stålforbund
kr. 8 900 for ikke-medlemmer

Hotell: Den enkelte må selv bestille hotellrom

Dokumenter: Kurset inkluderer e-kurskompendium

Administrasjon: Norsk Stålforbund, post@stalforbund.com tel: 41 02 15 98

NB! Påmeldingsfrist fredag 26. mai - kl. 16.00

 

 

Annonser
Norsk Stål
Tibnor
EDR_MEDESO
Weld_IT
Ledig annonseplass

EKSTERNE NYHETEREldre nyheter HER