Hva skal kontrolleres på byggeplass?

Dato: 06-04-2017-06-04-2017 | Påmeldingsfrist: 31-03-2017

Norsk Stålforbund inviterer til dette kurset som omhandler kravene til prefabrikkerte stålkonstruksjoner fra prosjektering til montering. Det vil bli hovedfokus på hva kommuneansatte og andre kontrollører må være oppmerksomme på ved tilsyn av leverte stålkonstruksjoner og montering på byggeplassen ihht EN 1090-1 og EN 1090-2.


Lastbærende stålkonstruksjoner skal leveres CE-merket og med tilhørende ytelsesdeklarasjon i henhold til den harmoniserte utførelsesstandarden NS-EN 1090-1. De tekniske kravene til utførelse, både i verksted og under montering på byggeplass, er beskrevet i NS-EN 1090-2. Det vil si at foretak som monterer skal bevise at de har prosedyrer og kompetanse for utførelse som påkrevd i NS-EN 1090-2.

__________________________________________

Program:

10:00 Registrering

10:20 Åpning

10:30 Innføring i NS-EN 1090 del 1 og del 2
• Innhold og omfang
• Utførelsesklasser
• Sertifisering og CE-merking
• Ytelseserklæring 
v/ Kjetil Myhre

11:30 Krav til utførelse på byggeplass
• Personell og utstyr
• Kvalitetsplan
• Produksjonsunderlaget
• Monteringsplan
• Kontrollplan
v/ Kjetil Myhre

12:00 Lunsj

13.00 Krav til utførelse på byggeplass (fortsetter)

14:00 Kaffepause

14:30 Krav til sveising på byggeplass
• Kvalitetsstyringssystem for sveising
• Sveiseprosedyrer
• Sveiseplan
• Kontroll av sveis
v/ Asgeir Haukaas, Teknologisk Institutt

15:30 Oppsummering / diskusjon

16:00 Slutt

__________________________________________

Praktiske opplysninger

Tid: Torsdag 6. april 2017, kl. 10.00-16.00
Sted: Felix Konferansesenter, Aker Brygge, Oslo

Deltageravgift:
kr. 2.900,- for medlemmer av NKF og Norsk Stålforbund
kr. 3.900,- for ikke-medlemmer

Inkludert i avgiften: Lunsj og kurskompendium samt publikasjonen "Veileder til CE-merking av stålkonstruksjoner" som pdf

Arrangør: Norsk Stålforbund  
Kontaktperson: Kjetil Myhre, tel. 410 21 598, e-post: kjetil@stalforbund.com

Påmeldingsfrist: Fredag 31. mars, kl. 1600

Annonser
Norsk Stål
Tibnor
EDR_MEDESO
Svetsansvarig
Ledig annonseplass
Sertifiserte medlemsforetak

EKSTERNE NYHETEREldre nyheter HER