Del 1: Knutepunkter av I-profiler

Dato: 03-10-2017-03-10-2017 | Påmeldingsfrist: 29-09-2017

Praktisk anvendelse av komponentmetoden etter Eurokode 3 Del 1-8 / NS-EN 1993-1-8
• Analyse og modellering av knutepunkter i konstruksjonsberegninger
• Kapasitetsberegninger for skrudde og sveiste forbindelser
• Beregningseksempler fra Detaljhåndbokserien for knutepunkter av stål

Foreleser: Dr. ing. Bjørn Aasen

Omtale

Eurokode 3, dvs. NS-EN 1993-1-8, er en verktøykasse for prosjektering av statisk belastede knutepunkter. Beregningsmetodikken som kalles komponentmetoden, har vist seg å være et nyttig supplement til FEM-analysene av offshore-konstruksjoner.

Den praktiske anvendelsen av komponentmetoden for I-profiler illustreres vha. utvalgte eksempler fra den norske Detaljhåndbokserien. Beregningene utføres vha. SBI-programmet og kommenteres vha. MathCAD-beregninger. Beregning av skrue- og sveiste forbindelser inngår i beregningseksemplene.

Del 2 som omhandler knutepunkter av hulprofiler avholdes onsdag 4. oktober og du får 10% rabatt for deltakelse begge kursdager. Kursprogram og påmelding HER.

Kurset passer for alle som utfører konstruksjonsanalyser og beregning av knutepunkter for stålkonstruksjoner.

Program

08:30 Registrering og kaffe  

09:00 Generelt om komponentmetoden

09:45 Søyleføtter
Beregning av fotplater og fundamentbolter
PF1 Leddet søylefot
PF2.2 Momentstiv søylefot

10:30 Kaffepause

10:45 Knutepunkter mellom bjelker og søyler
Beregning av momentstive forbindelser
Sveiset konsoll
BP6 Knutepunkt med strekkpåkjent skrueforbindelse

12.00 Lunsj

13:00 Rammehjørner  
Beregning av momentstive rammehjørner  
PT5 Rammehjørne med vute og skrueforbindelse

14:00 Bjelke-bjelkeforbindelser  
Beregning av skjærkraftforbindelser  
BB3 Stiverplateforbindelse

14:00 Søyle- og bjelkeskjøter  
Beregning av søyleskjøter  
BS4 Sveiset bjelkeskjøt mellom varierende steghøyder

14:45 Kaffepause

16:00 Fagverksknutepunkter  
Beregning av knuteplater  
SI6 Knuteplate med skrueforbindelse

17:00 Slutt

--------------------------------------------------------------------------------

Praktiske opplysninger

Tid:
Tirsdag 3. oktober 2017

Sted:
Felix Konferansesenter, Aker Brygge, Oslo

Deltageravgift: (inkl. lunsj og 2 kaffepauser)
kr. 5.500 for medlemmer i NFS og Norsk Stålforbund
kr. 6.500 for ikke-medlemmer

Kvantumsrabatt (betinger samlet påmelding): minimum 5 påmeldte: 10% rabatt

Hotell:
Den enkelte må selv bestille hotellrom

Dokumenter:
Kurskompendium: Kurset inkluderer e-kurskompendium.
Detaljhåndbokserien: De 7 heftene bestilles i "Butikk" her: www.stalforbund.no
Standarder: Disse bestilles fra Standard Norge her: www.standard.no

Administrasjon:
Norsk Stålforbund
Tel. 41 02 15 98
E-post: post@stalforbund.com

Påmeldingsfrist: fredag 29. september - kl. 1600

Påmeldingsskjema

Kontaktperson

Fakturaadresse


Jag melder på følgende personer (for- og etternavn): **

SPAM-beskyttelse!
Fyll i svaret på følgende, i ruten ovenfor, for å fullføre din påmelding, hva blir 4-1?

Vilkår

Dersom avbestilling skjer etter påmeldingsfristens utløp, må full avgift betales. Kun skriftlig avbestilling, som er bekreftet mottatt av Norsk Stålforbund godtas. Ved avbestilling pga. sykdom, ber vi om at legeattest fremlegges. Hvis ikke, må full avgift betales.


* Obligatoriske felt.
** Minst en deltaker må angis! Glem ikke deg selv dersom du skal delta.
Annonser
Norsk Stål
Tibnor
EDR_MEDESO
Weld_IT
Ledig annonseplass
Sertifiserte medlemsforetak

EKSTERNE NYHETEREldre nyheter HER