Bruk av laboratorium og fullskalatesting i prosjektutvikling

Dato: 18-02-2016-18-02-2016 | Påmeldingsfrist: 16-02-2016

Denne gangen har vi viet kvelden til å få innsikt i hvordan fullskalatesting og laboratorium brukes i designutvikling. DNV GL opererer 18 laboratorier fra Singapore i øst, til Columbus, Ohio i vest.

Norsk forening for Stålkonstruksjoner og DNV GL inviterer alle medlemmer i Norsk Forening for Stålkonstruksjoner og Norsk Stålforbund og andre interesserte til temakveld på Høvik.

Tema: Hvordan brukes fullskalatesting og laboratorium brukes i designutvikling?

DNV GL opererer 18 laboratorier fra Singapore i øst, til Columbus, Ohio i vest. Potensialet i å kombinere domene ekspertise, material kompetanse og laboratorietesting er enorm. Vi ønsker å invitere til temakveld der eksperter fra ulike fagområder presenterer prosjekter som bare vil kunne realiseres gjennom samarbeid på tvers av fagområder.

Velkommen til temakveld hos DNV GL!

Program:

17:00 Velkommen til DNV GL
v/ Jan Egil Sæberg og Martin Strande

17:15 Tilstandsvurdering og levetidsforlengelse av forankringssystemer for flytende offshore installasjoner
v/ Pedro Barros og Stein Fredheim

17:35 Alternative grensetilstander i design – Muliggjøring gjennom tettere kobling av material og struktur
v/ Erling Østby og Sigbjørn Røneid

18:10 DNV GL skadedatabase. Hvordan kan systematisering av arbeidet etter 300 ulykker fra det siste tiåret komme industrien til gode? 
v/ Carlos Vråle og Mario Søfferud

18:20 Omvisning i laboratoriet, servering av mat og drikke.
v/ Martin Strande og Gustav Heiberg

19:30 Slutt

Praktiske opplysninger:

Tid: Torsdag 18. februar 2016, kl. 17.00 – 19.30

Sted: DNV GL, Høvik, Oppmøte i hovedresepsjon, Veritas I

Avgift: Gratis for medlemmer av Norsk Forening for Stålkonstruksjoner og Norsk Stålforbund.
Ikke-medlemmer kr. 500,-

Adm: NFS´ sekretariat: Norsk Stålforbund Tlf.: 410 21 598, e-post: post@stalforbund.com

Påmeldingsfrist: Tirsdag 16. februar

Annonser
Norsk Stål
Tibnor
EDR_MEDESO
Weld_IT
Ledig annonseplass

EKSTERNE NYHETEREldre nyheter HER