Norsk Havbruksdag 2018

Dato: 22-11-2018-22-11-2018 | Påmeldingsfrist: 16-11-2018

• Marine havbrukskonsepter
• Konstruksjon og laster
• Ny teknologi
• Fiskevelferd, matkvalitet, regelverk (eget seminar 23.11)

Tid: Torsdag 22.november 2018
Sted: Felix Konferansesenter, Aker Brygge, Oslo

Norsk Havbruksdag ble arrangert første gang i 2016 med meget stor interesse. Konferansen arrangeres i år for 3. gang. Norsk Havbruk er en del av næringen for fiskeri og oppdrett. Det er en bransje i betydelig vekst med store investeringer, som støttes av Nærings- og fiskeridepartementet og Regjeringen. 

Konferansen vil bli åpnet av fiskeriminister Harald Tom Nesvik.

Norsk Havbruksdag er en heldags konferanse med fokus på utvikling av nye konsepter for havbruk innenskjærs, offshore og i arktiske farvann. Det fokuseres på bærekonstruksjonene og de belastninger de skal utsettes for, funksjonalitet i operasjon og ny teknologi for å løse miljø og areal utfordringer ved fiskeoppdrett. Ny teknologi må utvikles når oppdrettsnæringen skal gå offshore og inn i arktiske farvann. Konferansen vil pga dette ha et spesiell fokus på muligheter for å dra nytte av erfaringene, som dagens olje- og gass offshorenæring har opparbeidet gjennom flere tiår, i denne teknologiutviklingen.
Det utvikles nå nye regelverk og standarder for regulering av bransjen. Årets konferanse har stort fokus på dette. I tillegg vil det bli fokus på pågående prosjekter som er under utvikling i flere firmaer.

Seminar om fiskevelferd, matkvalitet og regelverk, 23. november
Det vil bli arrangert et halvdags faglig seminar med spesifikt fokus på forhold som påvirker fiskevelferden for fisk i oppdrettsanlegg. Dette er forhold som bølger, temperatur etc og hva som kan gjøres av tiltak for å oppnå best mulig fiskevelferd. Dette kan igjen påvirke kvaliteten av fisken som et matprodukt. Informasjon om aktuelle regelverk for havbruksanlegg vil bli gitt.

Program

Kl. 08.30 Registrering

Kl. 09.00 Åpning av konferansen
ved Fiskeriminister Harald Tom Nesvik

Kl. 09.25 Status på konsesjonene og gjeldende regelverk for havbruk
representant fra Fiskeridirektoratet


Kl. 09.50 Norsk Havbruksnæring, en status
ved representanter fra DNV GL

Kl. 10.20 NS 9415-Regler for Flytende Havbruksanlegg mht prosjektering, utførelse og drift
- Inkl. info om Aqualine havbruksanlegg
ved Martin Søreide, Aqualine og NS 9415 komite’medlem


Kl. 10.55 Kaffepause

Kl. 11.20 Forskning og verifikasjon
- modellforsøk av havbruksanlegg
ved Hans V. Bjelland,Sintef


Kl. 11.50 Aquatraz havbruksanlegg prosjektet 
ved Alf Reidar Sandstad, Midt Norsk Havbruk AS

Kl. 12.20 Lunsj

Kl. 13.20 Store flytende stålkonstruksjoner for havbruksanlegg
ved representanter for Salaks/NSK

Kl. 13.50 Aibels havbruksplaner
ved Magnus Bakken, Aibel

Kl. 14.15 3D animasjon og Virtual Reality for havbruksbransjen
- en praktisk tilnærming
ved Helge Bjordal og Rolf Mork-Knudsen, Nagelld AS


Kl. 14.45 Gigante Offshore prosjektet
ved Arnt Fredriksen, Multiconsult og Pål Ove Henden, Kunnskapsparken Bodø

Kl. 15.15 Kaffepause

Kl. 15.40 Arctic Offshore Farming,technical update
ved Kristoffer Kjellså Jakobsen, Aker Solutions

Kl. 16.10 Lukkede merder
- instrumentering og kalibrering av beregningsmodell
ved Helene Haaheim, Force

Kl. 16.35 Akvakultur konsepter
ved representant for Global Maritime

Kl. 17.00 Slutt faglig del

Kl. 17.00 Sosial/Faglig Buffet med fisk og skalldyr og tilhørende drikke
Avholdes i Foaje’en utenfor salen

__________

Seminar om fiskevelferd, matkvalitet og regelverk, 23. november

Seminaret vil holdes med innlegg fra sentrale aktører i havbruksnæringen.
Et mer detaljert program med forelesere vil komme senere.

Program (foreløpig)

Kl. 08.30 Registrering

Kl. 09.00 Fiskevelferd
- Forutsetninger og tiltak

Kl. 10.15 Kaffepause

Kl. 10.30 Matkvalitet
- Krav og påvirkninger

Kl. 11.45 Regelverk og standarder

Kl. 12.30 Slutt / Lunsj

PÅMELDING TIL SEMINARET: KLIKK HER

______________________________

Praktisk info

Navn: Norsk Havbruksdag 2018
Dato: Torsdag 22. november
Sted: Felix Konferansenter, Aker Brygge, Oslo

Konferanse, deltakeravgift:
Kr. 3.900 eks mva, for medlemmer i NFS og Norsk Stålforbund
Kr. 4.400 eks mva, for ikke-medlemmer, inkl. kaffepauser og lunsj

Etter konferansen inviterer vi til Buffet
med fisk og skalldyr og tilhørende drikke: kr. 450

Påmeldingsfrist: Fredag 16. november - kl. 1600

Administrasjon: 
Norsk Forening for Stålkonstruksjoner C/O Norsk Stålforbund 
e-post: post@stalforbund.com Telefon: 41 02 15 98

PÅMELDING TIL NORSK HAVBRUKSDAG 2018 (fyll ut skjema nedenfor)

 

Påmeldingsskjema

Kontaktperson

Fakturaadresse


Jag melder på følgende personer (for- og etternavn): **

SPAM-beskyttelse!
Fyll i svaret på følgende, i ruten ovenfor, for å fullføre din påmelding, hva blir 4-1?

Vilkår

Dersom avbestilling skjer etter påmeldingsfristens utløp, må full avgift betales. Kun skriftlig avbestilling, som er bekreftet mottatt av Norsk Stålforbund godtas. Ved avbestilling pga. sykdom, ber vi om at legeattest fremlegges. Hvis ikke, må full avgift betales.

Ved å klikke på Send påmelding godtar du hvordan Norsk Stålforbund håndterer dine personlige opplysninger.


* Obligatoriske felt.
** Minst en deltaker må angis! Glem ikke deg selv dersom du skal delta.
Annonser
Norsk Stål
Tibnor
EDR_MEDESO
Weld_IT
Ledig annonseplass

EKSTERNE NYHETEREldre nyheter HER