Juleavslutning / temakveld

Dato: 12-12-2018-12-12-2018 | Påmeldingsfrist: 07-12-2018

• Fra over til under vann – fra galvanisering til korrosjon
• Avanserte konstruksjonsanalyser i forskning og prosjektering

Onsdag 12. desember 2018, kl. 16.30-19.30 
• Juletapas m/drikke: kl. 16.30-17.30
• Faglig temakveld : kl. 17.30-19.30
Sted: Multiconsult ASA, Skøyen (Nedre Skøyen vei 2, 0276 Oslo)

Omtale

Norsk Forening for Stålkonstruksjoner vil avslutte stålåret 2018 med en kombinert temakveld og juleavslutning med juletapas og drikke til hos Multiconsult på Skøyen. På den faglige temakvelden vil det ene temaet være "Fra over til under vann – fra galvanisering til korrosjon", med fokus på erfaringer fra eksisterende stålkonstruksjoner med materialvalg, overflatebehandling og korrosjon. Det andre temaet omhandler "Avanserte konstruksjonsanalyser i forskning og prosjektering" med fokus på nye forskningsresultater fra CASA-senteret ved NTNU på forbindelser samt utvalgte prosjekter hvor det er behov for ikke-lineære, transiente analyser; bilstøt og eksplosjon.

Program

Kl. 16.30 : Juletapas med drikke til 

Faglig program

Kl. 17.30 : Fra over til under vann – fra galvanisering til korrosjon 
ved Ane Kristin Haraldsen, Multiconsult  

Kl. 18.20 : Kaffepause / juletapas del 2

Kl. 18.50 : Avanserte konstruksjonsanalyser i forskning og prosjektering 
ved Johan Kolstø Sønstabø, Multiconsult og Erik L. Grimsmo, Aas-Jakobsen

Kl. 19.30 : Slutt

________________________________________________

Praktiske opplysninger

Tid: Onsdag 12. desember 2018, kl. 16.30 – 19.30 
Juletapas m/ drikke: kl. 16.30-17.30
Sted: Multiconsult ASA, Skøyen (Nedre Skøyen vei 2, 0276 Oslo)

Avgift:
Gratis for medlemmer av Norsk Forening for Stålkonstruksjoner og Norsk Stålforbund.
Ikke-medlemmer kr. 500,-

Påmeldingsfrist: Fredag 7. desember kl 1600

Annonser
Norsk Stål
Tibnor
Borga_Stålbygg
Weld_IT
Ledig annonseplass
Sertifiserte medlemsforetak
Stålguiden

EKSTERNE NYHETEREldre nyheter HER