Endringer i NS-EN 1090-2

Dato: 07-03-2019-07-03-2019 | Påmeldingsfrist: 01-03-2019

Kurs 7. mars: NS-EN 1090-2 omfatter tekniske krav til utførelse av stålkonstruksjoner. Standard Norge publiserte den reviderte utgaven, på engelsk, 1. september. Den norske oversatte utgaven er forsinket men ventes å komme innen utgangen av januar 2019.

Førsteutgave av 2008 ble trukket tilbake samme dag som ny revidert NS-EN 1090-2 ble utgitt, dvs 1. september 2018. Stålentreprenører må derfor implementere det som er relevant, av nye og endrede krav i sitt FPC-system snarest mulig.

Vi vil på dette kurset gå igjennom hva som er endret og hva som er nytt i denne nye utgaven. Målgruppen for kurset er utførende foretak (produsenter og montører) av lastbærende stålkonstruksjoner.

Følgende punkter i standarden vil bli gjennomgått:

 • Omfanget
 • Utførelsesklasser
 • Bestanddeler
 • Kontrolldokumentasjon
 • Rustfrie stål
 • Overflatetilstand
 • Armeringsstål
 • Sveisekoordinering
 • Termisk skjæring
 • Frie kanters overflatehardhet
 • Flammeretting av rustfrie stål
 • Kaldforming
 • Tilvirking av hull
 • Godkjenning av sveiseprosedyre
 • Gyldighet av en sveiseprosedyregodkjenning
 • Grenrørsforbindelser
 • Midlertidig påsveiste ståldeler
 • Akseptkriterier
 • Krav til utmatting
 • Underlagsskiver
 • Avvik
 • Sveising: Kontroll- og prøvingsplan
 • Sveisekontrollklasser
 • Geometriske toleranser

Forelesere: Kjetil Myhre, Norsk Stålforbund

__________________________________________

Praktiske opplysninger

Tid: Torsdag 7. mars 2019, kl. 10.00-15.00
Sted: Felix konferansesenter, Aker brygge, Bryggetorget 3, Oslo (kart her)

Deltageravgift:
kr. 2.900,- for medlemmer av NFS og Norsk Stålforbund
kr. 3.900,- for ikke-medlemmer

Inkludert i avgiften: Lunsj og kurskompendium 

Arrangør: Norsk Stålforbund  
Forelser og kontaktperson: Kjetil Myhre, tel. 410 21 598, e-post: kjetil@stalforbund.com

Påmeldingsfrist: Fredag 1. mars, kl. 1600

 

Annonser
Norsk Stål
Tibnor
Borga_Stålbygg
Weld_IT
Ledig annonseplass
Sertifiserte medlemsforetak
Stålguiden

EKSTERNE NYHETEREldre nyheter HER