Endringer i NS-EN 1090-2

Dato: 17-10-2018-17-10-2018 | Påmeldingsfrist: 11-10-2018

Kurs 17. oktober: NS-EN 1090-2 omfatter tekniske krav til utførelse av stålkonstruksjoner. Standard Norge publiserer den engelske utgaven i begynnelsen av september og har planlagt å publisere den norske oversatte utgaven 1. november.

Dagens standard trekkes tilbake samme dag som den reviderte utgis. Utførende må derfor implementere det som er relevant, av nye og endrede krav i sitt FPC-system.

Vi vil på dette kurset gå igjennom hva som er endret og hva som er nytt i denne nye utgaven. Målgruppen for kurset er utførende foretak (produsenter og montører) av lastbærende stålkonstruksjoner.

Følgende punkter i standarden vil bli gjennomgått:

 • Omfanget
 • Utførelsesklasser
 • Bestanddeler
 • Kontrolldokumentasjon
 • Rustfrie stål
 • Overflatetilstand
 • Armeringsstål
 • Sveisekoordinering
 • Termisk skjæring
 • Frie kanters overflatehardhet
 • Flammeretting av rustfrie stål
 • Kaldforming
 • Tilvirking av hull
 • Godkjenning av sveiseprosedyre
 • Gyldighet av en sveiseprosedyregodkjenning
 • Grenrørsforbindelser
 • Midlertidig påsveiste ståldeler
 • Akseptkriterier
 • Krav til utmatting
 • Underlagsskiver
 • Avvik
 • Sveising: Kontroll- og prøvingsplan
 • Sveisekontrollklasser
 • Geometriske toleranser

Forelesere: Kjetil Myhre, Norsk Stålforbund og Liv Eltvik, Dr.ing. A. Aas-Jakobsen

__________________________________________

Praktiske opplysninger

Tid: Onsdag 17. oktober 2018, kl. 10.00-15.00
Sted: Felix Konferansesenter, Aker Brygge, Oslo

Deltageravgift:
kr. 2.500,- for medlemmer av NFS og Norsk Stålforbund
kr. 3.500,- for ikke-medlemmer

Inkludert i avgiften: Lunsj og kurskompendium 

Arrangør: Norsk Stålforbund  
Forelser og kontaktperson: Kjetil Myhre, tel. 410 21 598, e-post: kjetil@stalforbund.com

Påmeldingsfrist: Torsdag 11. oktober, kl. 1600

Påmeldingsskjema

Kontaktperson

Fakturaadresse


Jag melder på følgende personer (for- og etternavn): **

SPAM-beskyttelse!
Fyll i svaret på følgende, i ruten ovenfor, for å fullføre din påmelding, hva blir 4-1?

Vilkår

Dersom avbestilling skjer etter påmeldingsfristens utløp, må full avgift betales. Kun skriftlig avbestilling, som er bekreftet mottatt av Norsk Stålforbund godtas. Ved avbestilling pga. sykdom, ber vi om at legeattest fremlegges. Hvis ikke, må full avgift betales.

Ved å klikke på Send påmelding godtar du hvordan Norsk Stålforbund håndterer dine personlige opplysninger.


* Obligatoriske felt.
** Minst en deltaker må angis! Glem ikke deg selv dersom du skal delta.
Annonser
Norsk Stål
Tibnor
EDR_MEDESO
Weld_IT
Ledig annonseplass

EKSTERNE NYHETEREldre nyheter HER