Endringer i EN 1090-2

Dato: 26-09-2018-26-09-2018 | Påmeldingsfrist: 20-09-2018

Kurs 26. september: NS-EN 1090-2 omfatter tekniske krav til utførelse av stålkonstruksjoner. Standard Norge publiserer den engelske utgaven i begynnelsen av september og har planlagt å publisere den norske oversatte utgaven 1. november.

Dagens standard trekkes tilbake samme dag som den reviderte utgis. Utførende må derfor implementere det som er relevant, av nye og endrede krav i sitt FPC-system.

Vi vil på dette kurset gå igjennom hva som er endret og hva som er nytt i denne nye utgaven. Målgruppen er utførende foretak (produsenter og montører) av lastbærende stålkonstruksjoner.

Følgende punkter i standarden vil bli gjennomgått:

 • Omfanget
 • Utførelsesklasser
 • Bestanddeler
 • Kontrolldokumentasjon
 • Rustfrie stål
 • Overflatetilstand
 • Armeringsstål
 • Sveisekoordinering
 • Termisk skjæring
 • Frie kanters overflatehardhet
 • Flammeretting av rustfrie stål
 • Kaldforming
 • Tilvirking av hull
 • Godkjenning av sveiseprosedyre
 • Gyldighet av en sveiseprosedyregodkjenning
 • Grenrørsforbindelser
 • Midlertidig påsveiste ståldeler
 • Akseptkriterier
 • Krav til utmatting
 • Underlagsskiver
 • Avvik
 • Sveising: Kontroll- og prøvingsplan
 • Sveisekontrollklasser
 • Geometriske toleranser

Forelesere: Kjetil Myhre, Norsk Stålforbund og Liv Eltvik, Dr.ing. A. Aas-Jakobsen

__________________________________________

Praktiske opplysninger

Tid: Onsdag 26. september 2018, kl. 10.00-15.00
Sted: Felix Konferansesenter, Aker Brygge, Oslo

Deltageravgift:
kr. 2.500,- for medlemmer av NFS og Norsk Stålforbund
kr. 3.500,- for ikke-medlemmer

Inkludert i avgiften: Lunsj og kurskompendium 

Arrangør: Norsk Stålforbund  
Foreleser og kontaktperson: Kjetil Myhre, tel. 410 21 598, e-post: kjetil@stalforbund.com

Påmeldingsfrist: Torsdag 20. september, kl. 1600

Annonser
Norsk Stål
Tibnor
Borga_Stålbygg
Weld_IT
Ledig annonseplass
Sertifiserte medlemsforetak
Stålguiden

EKSTERNE NYHETEREldre nyheter HER