Dimensjonering av stål mhp jordskjelv

Dato: 28-11-2018-29-11-2018 | Påmeldingsfrist: 23-11-2018

Prosjektering av stålkonstruksjoner for seismisk påvirkning
(Workshop om duktil dimensjonering av stålbygg)

Omtale

Konstruksjoner på land (og offshore) i Norge skal beregnes og dimensjoneres for jordskjelv.
Dette kurset vil i tillegg til å gi de grunnleggende regler for jordskjelvdimensjonering også gi en mer detaljert innføring i de nye prosjekteringsreglene for laster fra seismiske påvirkninger i henhold til Eurokode 8: NS-EN 1998 Prosjektering av konstruksjoner for seismisk påvirkning.
Prosjektering mhp jordskjelv kan optimaliseres gjennom valg av riktig design konsept og ved å dimensjonere med duktile knutepunkter. Dette er et viktig konkurranseaspekt, og noe som vil gi en rimeligere og redundans konstruksjon som takler seismiske belastninger.

Kurset arrangeres i form av 2 dager workshop som gir både teoretiske grunnlag og praktisk gjennomføring for prosjektering av stålkonstruksjoner for seismisk påvirkning i henhold til Eurokode 8. Hensikten er å avmystifisere bruk av duktil design (DCM) i prosjekteringen som gir en mer gunstig og økonomisk effektiv konstruksjon når seismiske laster er dimensjonerende.

Kurset er planlagt i to dager. I dag 1 gjennomgås det teoretiske grunnlaget til seismisk prosjektering og duktil design, og avsluttes med prosjekteringsprinssipper for fundamenter og dets effekt på duktil design av overkonstruksjonen. I løpet av dag 2 er de praktiske eksemplene forberedt slik som deltakerne blir involvert og beregner og prosjekterer selv trinn for trinn og får veiledning og nødvendig verktøy av foredragsholder. Dette gjør at faglig utbytte av kurset på den høyeste.

Alle deltakerne må ha med seg PC for prosjekteringsoppgaver.

Forelesere 
Farzin Shahrokhi (Dr.ing. jordskjelvteknikk, WSP Engineering og styreleder for NJF), og Emrah Erduran (Dr.Ing. jordskjelvteknikk, associated professor HiOA)

Målgruppe
Kurset henvender seg primært til prosjekterende ingeniører og byggherrer og entreprenører / stålleverandører.
-----------------------------------------
Program

Dag 1 – Regler for seismisk prosjektering

08:30 Registrering

09:00 Generelle dimensjonerings kriterier & Eurokode 8
v/ Emrah Erduran

9:30 Prosjekteringsprinsipper for seismisk motstandsdyktige konstruksjoner (conceptual design)
v/ Emrah Erduran

10:30 Kaffepause

10:45 Beregning av seismiske påvirkninger ihht Eurokode 8 – Tverrkraft metode og modal responsspektrum analyse
v/ Emrah Erduran

12:00 Lunsj

13:00 Dimensjoneringskriteria for stål konstruksjoner etter Eurokode 8 (DCL og DCM)
v/ Farzin Shahrokhi

14:15 Kaffepause

14:30 Dimensjoneringskriteria for stål konstruksjoner etter Eurokode 8 (DCL og DCM) – del 2

15:30 Kaffepause

15:45 Dimensjoneringskriteria og regler for fundamenter (stålpeler) & effekten av SSI i duktil dimensjonering av konstruksjoner
v/ Farzin Shahrokhi

16:45 Diskusjon

17:00 Slutt

----------------------------

Dag 2 – Praktisk seismisk duktil dimensjonering av stålkonstruksjoner i Norge

08.30 Praktisk seismisk dimensjonering av en stålkonstruksjon i DCM med momentstive rammer (MRF) – (praktisk eksempel som deltakerne utfører beregninger selv trinn for trinn) – del 1
v/ Farzin Shahrokhi

10:00 Kaffepause

10.15 Praktisk seismisk dimensjonering av en stålkonstruksjon i DCM med momentstive rammer (MRF) – (praktisk eksempel som deltakerne utfører beregninger selv trinn for trinn) – del 2
v/ Farzin Shahrokhi

12:00 Lunsj

13:00 Praktisk seismisk dimensjonering av en stålkonstruksjon i DCM med sentrisk og eksentrisk vindkryss – (praktisk eksempel som deltakerne utfører beregninger selv trinn for trinn) – del 1
v/ Farzin Shahrokhi

14:30 Kaffepause

14:45 Praktisk seismisk dimensjonering av en stålkonstruksjon i DCM med sentrisk og eksentrisk vindkryss – (praktisk eksempel som deltakerne utfører beregninger selv trinn for trinn) – del 2
v/ Farzin Shahrokhi

16:00 Diskusjon og avslutning

16:15 Slutt

----------------------------

Praktiske opplysninger

Tid:
Onsdag 28. november og torsdag 29. november 2018

Sted:
Felix Konferansesenter, Aker Brygge, Oslo

Deltageravgift: (inkl. lunsj og 2 kaffepauser)
kr. 8.900 for medlemmer i NFS og Norsk Stålforbund
kr. 9.900 for ikke-medlemmer

Kvantumsrabatt (betinger samlet påmelding): minimum 3 påmeldte: 10% rabatt

Hotell:
Den enkelte må selv bestille hotellrom

Dokumenter:
Kurskompendium: Kurset inkluderer e-kurskompendium. 
Standarder: Disse bestilles fra Standard Norge her: www.standard.no

NB: Alle deltakerne må ha med seg PC for prosjekteringsoppgaver.

Administrasjon:
Norsk Stålforbund, E-post: post@stalforbund.com

Påmeldingsfrist: fredag 23. november, kl. 16.00

 

Annonser
Norsk Stål
Tibnor
Borga_Stålbygg
Weld_IT
Ledig annonseplass
Sertifiserte medlemsforetak
Stålguiden

EKSTERNE NYHETEREldre nyheter HER