Buckling of Steel Shells - European Design Recommendations

J. Michael Rotter and Herbert Schmidt, ECCS, 2013

Nr: Pub 125
Pris: 790:-
Medl.pris: 711:-

Buckling of Steel Shells - European Design Recommendations (ECCS Pub no. 125, 5th Edition, 2013)
Dimensjonering mhp knekning av skallkonstruksjoner iht Eurokode 3 del 1-6 - anbefalinger

Det er gått 20 år siden forrige utgave. Denne 5. utgaven gir oppdatert bakgrunnsinformasjon, anbefalinger og eksempler som vil være til stor hjelp i forståelsen og bruk av beregningsreglene i Eurokoden.

• Se forord og innholdsfortegnelse:

Laste ned
Annonser
Norsk Stål
Tibnor
EDR_MEDESO
Weld_IT
Ledig annonseplass
Sertifiserte medlemsforetak

EKSTERNE NYHETEREldre nyheter HER